Zbierka Kolega kolegovi

Evanjelické diakonia ECAV na Slovensku zorganizovala zbierku Kolega kolegovi na pomoc kolegyni, ktorá sa ocitla v núdzi. Zbierka oslovila aj klientov a ich rodinných príslušníkov či rodinných príslušníkov zamestnancov Diakonie, niektoré cirkevné zbory aj jednotlivcov.

Diakonia sa stará o ľudí „z vonku“. Sú to seniori v denných stacionároch alebo v zariadeniach pre seniorov, deti v jasliach, mladí dospelí s mentálnym postihnutím v denných stacionároch, deti v náhradných rodinách, ženy s deťmi v útulku, mladí dospelí v domove na pol ceste, jednotlivci a rodiny, ktoré potrebujú finančnú alebo materiálnu pomoc, kompenzačné a zdravotnícke pomôcky, technické zariadenia po povodni.

Diakonia sa však stará aj o ľudí „vo vnútri“, keď sa jeden z nás ocitne v ťažkej životnej situácii. Svedčí o tom aj finančná zbierka Kolega kolegovi pre našu opatrovateľku Margu. Vážna autonehoda jej najbližších výrazne zasiahla do jej rodinného života. Marga s manželom odcestovali domov, do Rumunska, aby sa postarali o svojich blízkych. Nebolo isté, kedy a či vôbec sa Marga bude môcť vrátiť do práce, lebo stav ich dcéry naznačoval dlhú rekonvalescenciu. Táto tragédia zasiahla rodinu nielen v citovej oblasti, ale priniesla mnohé praktické, ako aj finančné výzvy.

Zbierka Kolega kolegovi bola prejavom spolupatričnosti. Chceli sme dať pocítiť našej kolegyni, že nám nie je jedno, čo sa jej stalo. Takisto ukázať, že nepomáhame len iným z vonku, ale že si vieme pomôcť navzájom aj v našej evanjelickej diakonickej rodine. Zbierka oslovila aj iných, nielen zamestnancov Evanjelickej diakonie, ale aj klientov, ich rodinných príslušníkov či rodinných príslušníkov zamestnancov Diakonie.

Marga sa stala opatrovateľkou vlastnej dcéry. Potom sa však musela vrátiť do práce a o dcéru a vnučku sa začala starať iná opatrovateľka. V utorok 14. augusta 2018 sme Marge v SED v Bratislave odovzdali vyzbieranú sumu 1.310,- eur. Bola vďačná Bohu i všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

V mene Ústredia ED ECAV, SED Bratislava a v mene našej kolegyne Margy sa vám všetkým chceme srdečne poďakovať za vašu štedrosť a spolupatričnosť.

Anna-Mária Benková, Referát humanitárnej a rozvojovej pomoci ÚED | 13.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart