Vzácna návšteva z Eurodiaconie

V dňoch 27. − 30. 11. 2017 sme na Slovensku privítali Heather Roy, generálnu tajomníčku Eurodiaconie, sídliacu v Bruseli. Navštívila slovenských partnerov a členov Eurodiaconie, a to Diakoniu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku.

V stredu 29. novembra sa v Komárne na pôde Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi uskutočnilo spoločné stretnutie, ktoré sme začali biblickým zamyslením z Listu Galatským (6, 11 − 18). Pokračovali sme rozhovormi o aktuálnej situácii v našich organizáciách.

Následne sme v stredu a vo štvrtok mali možnosť privítať generálnu tajomníčku na Ústredí Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v Bratislave. V zastúpení Jánom Gasperom, povereným vedením ED ECAV, Danielou Majerčákovou a Katarínou Šoltésovou sme predstavili misiu a víziu Evanjelickej diakonie na Slovensku a diskutovali sme o ďalšej spolupráci na medzinárodnej úrovni. Otvorili sme otázky ďalšieho rozvoja v sociálno-diakonickej a humanitárnej činnosti a predstavili sme jej i činnosť jedného zo stredísk evanjelickej diakonie − SED Bratislava.

Sme presvedčení, že toto stretnutie bolo nielen upevnením vzájomnej spolupráce a medzinárodných vzťahov, ale aj posilnením ďalšieho rozvoja diakonickej činnosti na Slovensku.

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 11.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart