Stretnutie priateľov Zborovej diakonie BAS

V CZ ECAV Bratislava Dúbravka sa 22. apríla 2018 uskutočnilo seniorálne stretnutie priateľov Zborovej diakonie Bratislavského seniorátu na tému Ako lepšie porozumieť dezorientovaným ľuďom vo vysokom veku.

Stretnutie sa konalo za účasti sestry seniorky Sidonie Horňanovej, brata riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Jána Gaspera, sestry predsedníčky výboru Zborovej diakonie Kataríny Šoltésovej a sestry riaditeľky SED Bratislava Beaty Dobovej.

Prítomných privítal domáci brat farár Ján Hroboň. Stretnutie sme začali spoločnou modlitbou a duchovným zamyslením, ktoré otvorilo naše srdcia a mysle téme tohto stretnutia s názvom „Ako lepšie porozumieť dezorientovaným ľuďom vo vysokom veku“. Prednášku k tejto téme mala Beata Dobová, ktorá nám svojím pútavým rozprávaním pootvorila dvere do často tabuizovaného a nepochopeného sveta dezorientovaného človeka.

Jedna z ciest, ako pochopiť a vcítiť sa do tohto sveta, je tzv. validácia. O čo tu vlastne ide? Cieľom validácie je akceptácia pacienta takého, aký je, s jeho pocitmi a jeho vnútorným tichým svetom. Aktuálny reálny svet u dezorientovaného človeka stráca význam, stále viac sa v myšlienkach vracia do minulosti, keď bol ešte produktívny. Stále viac sa ponára do svojho sveta, svoje potreby a pocity vyjadruje osobami a predmetmi z minulosti – symbolmi. Validácia je nástroj, ako pochopiť tieto symboly a vďaka nim aj zlepšiť komunikáciu s takýmito ľuďmi naviazaním sa na ich známe body. Je to most, ktorý umožňuje eliminovať nedorozumenia či nepochopenia medzi dvoma svetmi. Podľa Naomi Feil, ktorá je nositeľkou myšlienky validácie, sa človek stáva dezorientovaným práve preto, že nemá v sebe vyriešené konflikty či problémy, ktoré sa počas jeho života odohrali.

Sestra Beata Dobová zaujímavým rozprávaním zo svojej praxe o princípe validácie zaujala všetkých zúčastnených tak, že by mohli pokračovať v diskusii, otázkach a rozprávaní príbehov dlhé hodiny.

Veľké poďakovanie patrí Pánu Bohu za požehnaný a hodnotný čas a všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto zmysluplného stretnutia, ako aj prítomným za ich záujem.

Magdaléna Danková, CZ ECAV Veľké Leváre | 5.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart