Pomoc, ktorá spája

Jednou z najvernejších organizácií, ktoré aj tri roky po smrti Antona Srholca napĺňajú jeho odkaz, je Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku na čele s Janou Gasperovou a Szilivou Buzalovou. Obe tieto krehké ženy si vzali k srdcu slová, ktoré pán farár Srholec povedal pred smrťou: "nenoste mi kvety a nestavajte pomníky, ale pokračujte v začatom diele boja za slobodu a pomáhajte najchudobnejším z chudobných, ľuďom bez domova". Pomoc Evanjelickej diakonie má pre nás dve roviny, materiálnu i duchovnú. Keďže našu komunitu chudobných mužov tvoria zväčša dôchodcovia, veľmi nám pomáha podpora v podobe zdravotných pomôcok, oblečenia, posteľnej bielizne a matracov. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku aj v roku 2018 zostala verná tradíciám, na ktoré nezabúda v mesiaci december. Jednou z nich je tzv. „silvestrovská kapustnica“, ktorú už osemnástykrát podali ľuďom bez prístrešia. Koláče a vianočné darčeky zozbierané spoločne so študentami sociálnej práce VŠZaSP sv. Alžbety v Skalici sú pre nás už tiež neodmysliteľnou súčasťou sviatkov. Nemenej dôležitou je duchovné povzbudenie, rada a spoločná modlitba za chorých a zomierajúcich v našom útulku. Nedá mi nevšimnúť si aj zaujímavú symboliku. Anton Srholec bol kňaz otvoreného srdca a hlbokej lásky ku všetkým bez rozdielu. Vedel spojiť ľudí rôznych cirkví a svetonázorov. Sme preto radi, že v tomto jeho pohľade na život sa nám darí spoločne pokračovať. Dôkazom toho je, že našimi pravidelnými podporovateľmi je práve Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Kresťania v meste a ROTARY klub Bratislava, teda organizácie, ktoré nie sú súčasťou cirkvi ktorej bol António členom, alebo dokonca vôbec nemajú religiózny základ.

Ďakujeme Evanjelickej diakonii, že nezabudli a prejavujú nám bratskú lásku v praktických skutkoch milosrdenstva. Spoločne veríme, že všetko čo žijeme s láskou, prechádza s Kristom do vzkriesenia.

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., sociálny pracovník a riaditeľ RESOTY | 16.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart