Nemeckí dobrovoľníci na Slovensku

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku koncom augusta rozlúčila so skupinou dobrovoľníkov z Nemecka a privítala nových dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať v diakonickej práci na Slovensku v nasledujúcom roku.

Koniec augusta prináša pre oblasť dobrovoľníctva v Evanjelickej diakonii každoročnú zmenu. V prvom rade smutnú, pretože musíme povedať dovidenia nemeckým dobrovoľníkom, ktorých si vždy obľúbime. Pre niektorých sa dobrovoľnícky rok augustom končí a pre niektorých začína. Joran, Franzsiska a Aron sú tí, ktorým sa pobyt na Slovensku skončil. Tešíme sa však na nových nemeckých dobrovoľníkov, s ktorými prichádzajú vždy ďalšie zaujímavé chvíle a situácie.

Predstavujeme vám teda našich nových dobrovoľníkov, ktorí nasledujúci rok budú na Slovensku. Sofie bude dobrovoľníčkou v Bratislave v spolupráci s partnermi, a to so Strediskom evanjelickej diakonie Bratislava, Evanjelickým lýceom na Vranovskej a Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK v Bratislave. Stella bude dobrovoľníčkou v Martine, v spolupráci so Spojenou evanjelickou školou. Judith, ktorá bude dobrovoľníčkou v cirkevnom zbore ECAV Vrbovce. Všetkým partnerom úprimne ďakujeme za spoluprácu a prajeme požehnaný ďalší rok s novými nemeckými dobrovoľníčkami. Tieto už naše dievčatá v najbližšie dni čaká tzv. Sprachkurs. Ide o intenzívny kurz slovenského jazyka, počas ktorého sa v spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mládeže zahraniční dobrovoľníci zoznamujú so slovenským jazykom, gramatikou a, samozrejme, aj s našou kultúrou a zvykmi.

Prajeme našim dobrovoľníčkam, aby sa čoskoro na Slovensku zabývali a prežili čo najpríjemnejšie chvíle pod Božou ochranou.

Katarína Šoltésová, Referát zborovej diakonie ÚED | 13.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart