Na doraste s priateľmi diakonie

Na stretnutiach dorastu v Bratislave sme sa už dlhší čas zaoberali službou, k čomu neoddeliteľne patrí aj evanjelická diakonia. Vďaka ochote ľudí, ktorí tam pracujú, sme sa mohli zoznámiť s diakoniou v konkrétnejšej podobe.

Väčšina ľudí si pod týmto pojmom automaticky predstaví prácu so seniormi. Hneď na úvod sme sa však od pána riaditeľa Jána Hubu dozvedeli, že diakonia sa nevenuje len starým ľuďom, ale pomáha každému, kto to potrebuje. A tak každý z nás môže prispieť k tejto službe svojou vlastnou troškou.

V ďalších témach sme sa dozvedeli o centrách diakonie, z ktorých spomenieme aspoň dve. Prvým z nich je Centrum pre hluchoslepé deti v Červenici, ktoré je jediné svojho druhu v Európe. Toto ťažké postihnutie si vyžaduje špeciálnu starostlivosť, a preto je veľmi náročné vytvoriť pre deti vhodné podmienky. Na prácu s nimi je potrebná veľká trpezlivosť, odhodlanie a obetavosť. Táto práca je obdivuhodná a v dnešnej spoločnosti veľmi potrebná.

Ďalšie centrum sme mali možnosť osobne navštíviť. Novozaložené mládežnícke centrum KROK vytvára pre mladých ľudí vhodné podmienky na trávenie voľného času. O chod tohto centra sa starajú viacerí dobrovoľníci, ktorí sa mládež snažia zaujať rôznymi aktivitami.

Okrem konkrétnych centier sme sa zaoberali samotnou službou a otázkami, ako každý z nás môže byť dobrovoľníkom, kde čerpať silu a aké je dôležité poznať svoje hranice. Každý z nás potrebuje okolo seba ľudí, prostredníctvom ktorých dostáva energiu a silu ísť ďalej a vytrvať. Nie od každého sa očakáva misijná cesta, ale začať treba práve vo svojom okolí. Napríklad po doraste treba vyložiť stoličky alebo umyť riad. Každá služba má svoj čas, miesto a hranice. Nemožno viac dávať ako prijímať, preto veľmi dôležitý čas je v samote a tichosti s Bohom. A toho by sme sa nemali vzdať. Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým ľuďom, od ktorých sme sa mohli o tejto výnimočnej práci dozvedieť a dostať inšpiráciu nájsť svoj talent a cestu.

Členovia mládeže v Starom lýceu  | 30.3.2011

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart