Evanjelická diakonia oslávila 25. výročie

Slávnostným koncertom, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku 30. novembra 2016 vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave, vyvrcholili oslavy 25. výročia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

V úvode odznel pozdravný list prezidenta SR, ktorý adresoval Evanjelickej diakonii. Prezident vyslovil slová uznania za dobro a nádej, ktoré Evanjelická diakonia rozdáva ľuďom v núdzi, chorým, hendikepovaným, mladým, ale aj seniorom.

Na koncerte sa zúčastnil generálny biskup ECAV Miloš Klátik, generálny dozorca ECAV Imrich Lukáč, reprezentantka Diakonie Württemberg Birgit Susanne Dinzinger, riaditeľka Sliezskej diakonie Zuzana Filipková, evanjelický farár zo Slovenského Komlóša z Maďarska Attila Szpisák, dozorca evanjelického cirkevného zboru z Nadlaku Pavel Nagy Gyuris Krokos, riaditeľ Slovinskej diakonie Peter Andrejčák, superintendent ECAV v ČR Marián Čop, zástupcovia diplomatického zboru, štátnej správy, predstavitelia cirkví v SR, riaditelia a zástupcovia Stredísk evanjelickej diakonie, bývalí zamestnanci ED a ďalší hostia z cirkevného, kultúrneho a spoločenského života.

Návštevníkom koncertu sa prihovorila aj viceprimátorka mesta Bratislavy Iveta Plšeková, ktorá vyzdvihla historický kontext ED v dejinách Slovenska a ocenila súčasné aktivity, ktoré diakonia v prospech občanov našej krajiny koná. Vývoj ED od jej obnovenia po páde totality priblížil vo svojom príhovore Ján Gasper, poverený vedením ED. Zdôraznil, že ED sa stala počas 25 rokov renomovanou organizáciou, ktorá dnes zamestnáva cca 365 zamestnancov a poskytuje sociálne služby 800 klientom.

Koncert bol jedinečný z umeleckého hľadiska. Odzneli nádherné barokové skladby a známe operné árie a dvojspevy v podaní operných umelcov Adriany Kučerovej a Filipa Tůmu so sprievodom orchestra Sinfonietta Bratislava pod taktovkou dirigenta Lukáša Pohůnka.

Súčasťou programu bolo aj ocenenie za obetavú diakonickú službu Zlatým odznakom Evanjelickej diakonie. Ocenenie si z rúk generálneho biskupa Miloša Klátika, predsedníčky Správnej rady Evanjelickej diakonie Jany Tomašovičovej a povereného vedením Evanjelickej diakonie Jána Gaspera prevzali úspešní zamestnanci ED, a to Jozef Hadvig (SED Kšinná), Alžbeta Kontárová (SED Horné Saliby) a Ľubomír Marcina (SED Košeca).

Sme vďační Pánu Bohu za dielo, ktoré s Božou pomocou naša Evanjelická diakonia mohla vykonať počas 25 rokov. Ďakujeme všetkým súčasným a bývalým zamestnancom, spolupracovníkom, dobrovoľníkom diakonie za ich nesmierne obetavú prácu nielen v prospech diela diakonie, ale najmä v prospech blížnych.

Zároveň ďakujeme všetkým podporovateľom, priateľom, spolupracujúcim organizáciám za dôveru v našu činnosť. Veríme, že Pán Boh bude naďalej požehnávať dielo našich rúk a bude k nám milostivý v ďalších rokoch našej služby.

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 16.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart