Dramatizácia evanjelia dolnozemskou mládežou

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku (ED) už po druhýkrát pozvala mládež z maďarského Komlóša, aby v pôstnom období priniesla moderným spôsobom dobrú zvesť evanjelia do niektorých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.

Komlóšska evanjelická mládež z Maďarska nacvičila divadelné predstavenie, stvárňujúce posledné chvíle utrpenia Ježiša Krista formou tieňovej hry. V uplynulých rokoch sa touto dramatizáciou pašií viackrát prezentovali doma aj v zahraničí.

Osemnásť mladých ľudí sa v skorých ranných hodinách 25. marca 2015 vydalo na cestu do Bratislavy, kde ich v Ústredí Evanjelickej diakonie privítali zamestnanci ED s občerstvením, po ktorom pokračovali vo svojej ceste do Prahy. V Slovenskom ev. a. v. cirkevnom zbore v Prahe ich s láskou prijal zborový farár Marián Čop s manželkou. Vo večerných hodinách ich v Chráme sv. Michala čakalo prvé vystúpenie. Súčasťou pobytu bola aj prehliadka historického centra hlavného mesta Českej republiky.

V piatok 27. marca 2015 plní zážitkov z Prahy odchádzali na Ústredie Sliezskej diakonie v Českom Těšíne, kde ich privítala riaditeľka diakonie Zuzana Filipková a vedúci oblasti Třinec a Frýdek-Místek Petr Wiselka. V ten istý deň ich čakalo vystúpenie v evanjelickom cirkevnom zbore vo Svätom Jure, kde ich prijal zborový farár Michal Koreň s manželkou. Pôsobivé predstavenie vyvolalo priaznivý ohlas veriacich.

V nasledujúci deň sa nadšenci z Komlóša stretli s pani riaditeľkou Klárou Kissovou v Centre pomoci Šárovce. V poobedňajších hodinách zamierili do Sazdíc, kde ich vo večerných hodinách v kultúrnom dome pozdravil, a zároveň uviedol tieňovú hru starosta obce Zoltán Srna.

V nedeľu 29. marca 2015 mládežníkov počas nedeľných služieb Božích privítala zborová farárka Katarína Zaťková. Kázňou slova Božieho poslúžil ev. a. v. farár zo Slovenského Komlóša Attila Szpisák, ktorý si za základ kázne vybral biblický text z Evanjelia podľa Jána 12, 12 − 19. Po vydarenom stvárnení vykupiteľského diela Pána Ježiša Krista pokračovali do CZ ECAV Kalinovo, kde po privítaní námestným farárom Ondrejom Šoltésom tiež predstavili pašiový príbeh všetkým prítomným.

Po náročnom, ale vydarenom turné sa vrátili domov s nezabudnuteľnými spomienkami a zážitkami aj duchovne obohatení a upevnení vo viere.

V jednotlivých cirkevných zboroch, ako aj v rodinách sa o mládežníkov z Dolnej zeme postarali s príznačnou pohostinnosťou. Chceme všetkým srdečne poďakovať a zaželať, nech zvestované posolstvo Božej lásky prináša radosť do každého dňa nášho života.

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku | 9.4.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart