Dielo v Sučanoch spája ľudí

Pri príležitosti 10. výročia založenia Strediska Evanjelickej diakonie (SED) Dom Dobrého pastiera v Sučanoch sa 12. júna 2016 konali slávnostné služby Božie, na ktorých slovom Božím poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Potom zasadili Strom reformácie.

V kázni ďakoval Pánu Bohu za všetkých, ktorí obetavo pomáhajú svojim blížnym. Na záver kázne povedal: „Prosme Pána Boha, aby viedol a požehnával všetku námahu a službu pracovníkov zariadení diakonie a dnes osobitne prosíme za všetkých, ktorí s láskou a obetavosťou slúžia a pracujú v tomto dome SED Dome Dobrého pastiera v Sučanoch, aby ich Pán viedol, ochraňoval, požehnával, dával duchovné i telesné sily, aby svietilo ich svetlo pred ľuďmi, aby videli ich dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“

Po slávnostných službách Božích generálny biskup, pracovníci SED v Sučanoch a členovia CZ ECAV Sučany zasadili pri budove SED pamätný strom reformácie.

SED v Sučanoch vzniklo z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Najskôr budova zariadenia v roku 2003 na základe stanovených podmienok prešla z vlastníctva Univerzitnej nemocnice Martin do rúk Biblickej školy v Martine a po rozsiahlej rekonštrukcii pod vedením ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku bolo zariadenie slávnostne otvorené 10. júna 2006. V priebehu roka 2008 sa budova zariadenia stala vlastníctvom SED v Sučanoch.

Vďaka Božiemu požehnaniu sa nám pomaly podarilo budovať kresťanský domov, ktorý sa zaradil do siete stredísk. V súčasnom období zariadenie poskytuje tri druhy sociálnej služby – Zariadenie pre seniorov s kapacitou 25 lôžok, Domov sociálnych služieb s kapacitou 3 lôžka a Špecializované zariadenie s kapacitou 22 lôžok. Počas 10 rokov existencie zariadenia, si celý náš kolektív hlavne v krízových situáciách, mohol uvedomiť ako veľmi sme závislí na Božej pomoci a hlbokú pravdivosť Božieho slova: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ (1Pt 5, 7)

Aj v tejto chvíli patrí naša úprimná vďaka Hospodinovi za to, že počas uplynulých 10 rokov kráčal s nami deň po dni. Naše poďakovanie patrí Generálnemu presbyterstvu ECAV na Slovensku, bývalému riaditeľovi ED Jánovi Hubovi, súčasnému ústrediu ED, ktorého vedením je poverený Ján Gasper. Ďakujeme tiež Marte Paukovej, riaditeľke odboru sociálnych vecí, nakoľko naša spolupráca trvá už niekoľko rokov. Dodajme, že celý odbor sociálnej pomoci je príkladnou vizitkou Žilinského samosprávneho kraja a jeho predsedu Juraja Blanára. Našimi partnermi, vždy ochotnými k spolupráci boli aj Obecný úrad Sučany, CZ Sučany, CZ Martin, BŠ, ESŠ v Martine, ako aj firma PMP TRUCK, ktorá sa už niekoľko rokov zodpovedne stará o celé okolie nášho zariadenia. Výnimočná je aj spolupráca s mestom Martin. Vďaka primátorovi Andrejovi Hrnčiarovi, mestskému zastupiteľstvu, Kataríne Tomášovej a Kataríne Fúčelovej aj všetkým referentkám odboru sociálnych vecí ideme spoločnou cestou a dokazujeme, že ak ide o človeka, nájdeme vždy spoločné riešenie problému.

Veľké poďakovanie patrí aj lekárom, ktorí svojou vysokou profesionálnou odbornosťou a empatickým prístupom pomáhajú našim seniorom uľahčiť ich úskalia jesene života. Samozrejme úprimné poďakovanie, patrí v tejto chvíli aj všetkým obetavým zamestnancom Domu Dobrého pastiera, ktorí vydávajú dobré svedectvo v duchu slov Písma: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

Napredovať a rásť v službe je možné však len tam, kde vládne Pán Ježiš, pôsobí Duch Svätý a kde sa dá rozpoznať pravá Láska, ktorá je prapôvodným základom služby diakonie.

Lenka Taškárová, riaditeľka SED Sučany | 24.6.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart