Deň diakonie 2016 v Pliešovciach

Popoludnie v nedeľu 14. augusta 2016 patrilo v cirkevnom zbore v Pliešovciach všetkým tým, ktorý sa dožili viac ako sedemdesiatych narodenín.

Samozrejme, že s našimi pozvanými mohli prísť aj ich blízki - a aj prišli. Stretli sme sa spoločne najprv v chráme Božom, kde ich privítal piesňou zborový spevokol. Potom nasledovalo prislúženie sviatosti Večere Pánovej. Sestra farárka v spovednom príhovore pripomenula, že všetci sú v cirkevnom zbore veľmi potrební, aj keď majú viacej rokov. Prihovorila sa na základe textu z 1Kor 12, 12 – 22 na tému Kristovo telo a jeho údy, kde zdôrazn

ila, že každý sme dostali od Pána Boha rôzne dary, ktoré máme využívať po celý život – nielen za mlada, či v dospelosti. Po piesni zborového spevokolu Požehnanie s vami zostáva sestra farárka všetkých pozvala na spoločné posedenie do zborového domu pri káve a zákuskoch. Prichádzajúcich vítali piesne detskej ľudovej hudby Javorinka, ktoré mohli nielen počúvať, ale si mohli na ne aj zatancovať. Sestra farárka spestrila toto popoludnie tým, že sa prezliekla do pliešovského kroja, a tak mnohých vrátila spomienkami do minulosti.

Po roku sme opäť spoločne so staršími členmi zboru a s ich príbuznými prežili krásnu a požehnanú nedeľu. Tešíme sa na ďalšie stretnutia!

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce | 26.8.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart