10 rokov SED vo Vranove nad Topľou

V Druhú nedeľu po Veľkej noci 15. apríla 2018 si vranovskí evanjelici na slávnostných službách Božích pripomenuli 10. výročie vzniku Strediska evanjelickej diakonie − denného stacionára Dom diakona Štefana.

Vo svojich spomienkach sa vrátili do roku 1940, keď vtedajší brat farár Koloman Líška vyslal tri sestry z CZ do jedného zo stredísk evanjelickej diakonie na Slovensku. Tieto sestry pracovali v nemocnici v Liptovskom Mikuláši a v sirotinci v Palúdzke. Ďalším prelomovým obdobím bol rok 2001, keď v CZ začala aktívne pracovať zborová diakonia za účinnej pomoci ústredia Evanjelickej diakonie, sestry Kolárovskej, nemeckých diakonís a sestry z nášho CZ Magdalény Višňovskej. Dňa 14. apríla 2008 sa za pomoci GBÚ, nemeckej diakonie a americkej nadácie odovzdal do užívania Dom Diakona Štefana, a zároveň sa začala činnosť denného stacionára ako profesionálneho zariadenia v rámci PSK. Toto zariadenie slúži klientom v našom regióne, ktorí sú odkázaní na sociálnu a zdravotnú pomoc.

Na slávnostných službách Božích bol kazateľom senior ŠZS Martin Chalupka. V tejto liturgii spoluúčinkovali brat farár Slavomír Gallo, ktorý bol hlavným iniciátorom výstavby a vzniku tohto zariadenia, ako aj súčasní zboroví farári Martin a Kristína Vargovčákovci. Vedenie SED vo Vranove nad Topľou vo svojom vstupe spolu s klientmi zariadenia priblížilo históriu 10-ročného pôsobenia a činnosti, čo obohatili aj krátkym programom. Na slávnostných službách Božích sa zúčastnil aj poverený riaditeľ Ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Ján Gasper a odborná pracovníčka Szilvia Buzalová. S pozdravným príhovorom vystúpil primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. Za sesterské organizácie vystúpila Zuzana Katreniaková.

V priateľskom a bratskom ovzduší sa nieslo spoločenské stretnutie po službách Božích, ktoré bolo impulzom do ďalšej tejto Bohu milej práce, ktorá je jednou z foriem misijnej práce v našom cirkevnom zbore.

Jozef Švarbalík, správca SED, Vranov nad Topľou  | 25.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart