< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Humanitárna zásielka odišla do Afganistanu

Dňa 1. decembra 2008 mimovládna rozvojová organizácia Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci s Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR odoslali spoločnú materiálnu humanitárnu pomoc.

 

Ján Huba  | 15.12.2008

viac

Dajme šancu vyrásť deťom v Keni

Chudoba detí v Afrike nie je ničím novým, oslovuje však mnohých. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku z vyzbieraných prostriedkov v tomto roku intenzívne podporuje činnosť detského domova a školy v Keni. Pri tejto aktivite úzko spolupracuje s Nadáciou Integra.

 

/edni/ | 28.11.2008

viac

Poďakovanie z Kene

V júli sme publikovali oznam, že veriaci našej cirkvi s láskou venovali 50 000 Sk na pomoc deťom v Keni. O tom, že pomoc bola veľmi potrebná a prišla v pravý čas, svedčí nasledujúci list od brata Mosesa Ndungu, riaditeľa Detskej záhrady, ktorý je adresovaný celej našej cirkvi.

 

Marta Lipovská | 5.10.2008

viac

Odovzdali sme pomoc Keni

Prednedávnom sa Keňa stala objektom medzinárodného spravodajstva z dôvodu vypuknutia krvavých sporov. Dôsledkami trpeli mnohí, najmä deti. Evanjelická diakonia na účel humanitárnej pomoci vyhlásila zbierku v našej cirkvi a za pomoci partnerskej organizácie Nadácia Integra našla kresťanské zariadenie (detský domov), ktoré akútne potrebovalo pomoc. O konkrétnej situácii v Nairobi Evanjelickú diakoniu informovala Oľga Auchenbach, ktorá uvedený projekt v Keni niekoľkokrát navštívila.

 

Marta Lipovská | 16.7.2008

viac

Denný stacionár v Príbelciach

Veriaci z CZ Príbelce mali na 1. slávnosť svätodušnú dva dôvody na radosť. Pripomínali si zoslanie Ducha Svätého a zároveň posviacali novoopravený objekt bývalého kantorsko-učiteľského bytu, ktorý bude slúžiť ako Denný stacionár pre starých ľudí.

 

Zuzana Alcnauerová | 23.5.2008

viac

KONFERENCIA O SOCIÁLNEJ INKLÚZII SPOJILA KRAJINY V4

Evanjelická diakonia ECAV (ED ECAV) na Slovensku organizovala v dňoch 15. až 17. apríla 2008 štvrtú konferenciu Vyšehradskej platformy Eurodiakonie vo Svätom Jure.

 

Marta Lipovská | 2.5.2008

viac

Posviacka Domu diakona Štefana vo Vranove nad Topľou

Dni 12. a 13. apríla boli vzácne pre vranovský cirkevný zbor a SED ED vo Vranove, nakoľko boli spojené s posviacka Domu diakona Štefana a so vzácnou návštevou generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika a riaditeľa Evanjelickej diakonie Jána Hubu so spolupracovníčkami.

 

Slavomír Gallo | 21.4.2008

viac

V Dovalove nezabúdajú na starých a nevládnych

V stredu pred veľkonočnými sviatkami sestry zo zborovej diakonie spolu s bratom farárom Petrom Mihočom navštívili klientov Strediska opatrovateľských služieb v Liptovskom Hrádku, aby ich posilnili zvesťou Božieho slova, darmi Večere Pánovej i osobnými rozhovormi.

 

-emi- | 4.4.2008

viac

V stredisku evanjelickej diakonie v Košeci

V sobotu 12. januára v predvečer Nedele misie členovia CZ Lazy pod Makytou prišli povzbudiť slovom i piesňou obyvateľov Strediska evanjelickej diakonie Domova dôchodcov v Košeci.

 

Peter Fabok | 25.1.2008

viac

103. narodeniny v DD Horné Saliby

18. január 2008, deň ako každý iný, ale pre naše zariadenie SED DD a DSS v Horných Salibách a zvlášť pre našu spolusestru pani Zuzanu Francistú bol výnimočný. V tento deň sa naša spolusestra dožila 103 narodenín.

 

Zuzana Tóthová | 25.1.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart