< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Denný stacionár v Príbelciach

Veriaci z CZ Príbelce mali na 1. slávnosť svätodušnú dva dôvody na radosť. Pripomínali si zoslanie Ducha Svätého a zároveň posviacali novoopravený objekt bývalého kantorsko-učiteľského bytu, ktorý bude slúžiť ako Denný stacionár pre starých ľudí.

 

Zuzana Alcnauerová | 23.5.2008

viac

KONFERENCIA O SOCIÁLNEJ INKLÚZII SPOJILA KRAJINY V4

Evanjelická diakonia ECAV (ED ECAV) na Slovensku organizovala v dňoch 15. až 17. apríla 2008 štvrtú konferenciu Vyšehradskej platformy Eurodiakonie vo Svätom Jure.

 

Marta Lipovská | 2.5.2008

viac

Posviacka Domu diakona Štefana vo Vranove nad Topľou

Dni 12. a 13. apríla boli vzácne pre vranovský cirkevný zbor a SED ED vo Vranove, nakoľko boli spojené s posviacka Domu diakona Štefana a so vzácnou návštevou generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika a riaditeľa Evanjelickej diakonie Jána Hubu so spolupracovníčkami.

 

Slavomír Gallo | 21.4.2008

viac

V Dovalove nezabúdajú na starých a nevládnych

V stredu pred veľkonočnými sviatkami sestry zo zborovej diakonie spolu s bratom farárom Petrom Mihočom navštívili klientov Strediska opatrovateľských služieb v Liptovskom Hrádku, aby ich posilnili zvesťou Božieho slova, darmi Večere Pánovej i osobnými rozhovormi.

 

-emi- | 4.4.2008

viac

V stredisku evanjelickej diakonie v Košeci

V sobotu 12. januára v predvečer Nedele misie členovia CZ Lazy pod Makytou prišli povzbudiť slovom i piesňou obyvateľov Strediska evanjelickej diakonie Domova dôchodcov v Košeci.

 

Peter Fabok | 25.1.2008

viac

103. narodeniny v DD Horné Saliby

18. január 2008, deň ako každý iný, ale pre naše zariadenie SED DD a DSS v Horných Salibách a zvlášť pre našu spolusestru pani Zuzanu Francistú bol výnimočný. V tento deň sa naša spolusestra dožila 103 narodenín.

 

Zuzana Tóthová | 25.1.2008

viac

Staň sa aj ty dobrovoľníkom!

V tomto duchu sa v spoločenskej miestnosti Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v stredu 5. decembra 2007 uskutočnil diakonický večer, počas ktorého sa študenti EBF UK stretli s pracovníčkou Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Mgr. Danou Markovou.

 

Mgr. Dana Marková | 23.12.2007

viac

Návšteva z Diakonického diela v Stuttgarte

Hosťami Evanjelickej diakonie ECAV v SR (ED) v dňoch 11. - 15. októbra 2007 boli významní predstavitelia Diakonického diela Württemberg: riaditeľ Diakonie v Stuttgarte Helmut Beck, riaditeľ tlačového oddelenia a ekumény Peter Ruf a Johannes Flothow, referent zodpovedný za ekumenické vzťahy, ako aj za Partnerstvo cirkví a diakonií (Durínsko, Württemberg a Slovensko).

 

Marta Lipovská | 18.10.2007

viac

Posviacka Evanjelického domu starostlivosti v Galante

Do Galanty v piatok 28. septembra zavítal generálny biskup ECAV na Slovensku s manželkou Oľgou Klátikovou, ev. a. v. farárkou v Bratislave-Petržalke, riaditeľ GBÚ v Bratislave Dušan Vagaský, dozorca Západného dištriktu ECAV Vladimír Daniš, aby sa pri príležitosti vybudovania nadstavby – Bytov pre seniorov EDEN a pri príležitosti opravy prízemia, kde už sedem rokov požehnane pôsobí Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán, zúčastnili na posviacke Evanjelického domu starostlivosti.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 5.10.2007

viac

Náš človek v Bailande

Neviem, či sledujete tanečnú show, ktorá sa volá Bailando. Tancuje tam chlapec, ktorý je z centra Ichtys vo Veľkom Slavkove - Rasťo Horváth. Je to dvadsaťročný chalan, ktorý vyrastal v detskom domove. Po osemnástich rokoch svojho života však musel detský domov opustiť, a tak sa dostal do Strediska Evanjelickej diakonie - „útulku Dom na polceste“ vo Veľkom Slavkove, ktorého vedúcim je Stano Gurka, zároveň aj predseda SEM. Rasťo je dobrý tanečník a v...

 

sem | 21.5.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart