< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | >

Súčasná cirkev a diakonia

Prednáška generálneho biskupa Miloša Klátika pri príležitosti 15. výročia obnovenia činnosti Evanjelickej diakonie

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 2.2.2007

viac

15. výročie obnovenia Evanjelickej diakonie

Bratislava – Sympózium s medzinárodnou účasťou pod názvom Pätnásť rokov činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, ktoré sa dňa 24. novembra 2006 uskutočňuje v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, tvorí dominantnú súčasť podujatí, ktorými si nielen Evanjelická diakonia ECAV (ED) a členovia ECAV na Slovensku ale i stovky adresátov jej ušľachtilo orientovaných aktivít, pripomínajú 15. výročie obnovenia...

 

Eva Bombová | 24.11.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart