< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Seriál o diakonii v Bratislave

Tento seriál mal už niekoľko ostatných piatkov medzi našimi stredoškolákmi a vysokoškolákmi dobrú sledovanosť a úspech. Pracovníci Evanjelickej diakonie prijali naše pozvanie prísť a zoznámiť nás so svojou službou.

 

Anna Polcková, zborová farárka | 30.3.2011

viac

Novoročné stretnutie Evanjelickej diakonie

Na začiatku občianskeho roka sa stalo tradíciou, že najvyšší predstaviteľ ECAV na Slovensku generálny biskup M. Klátik navštívi Ústredie Evanjelickej diakonie (ED).

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 8.2.2011

viac

Duchovný program pre postihnutých

V piatok 28. januára 2011 námestný farár Daniel Baláž navštívil rehabilitačné stredisko "Lepší svet" v Trenčíne, ktoré je neziskovou organizáciou, aby sa tam stretol s vychovávateľmi aj klientmi.

 

Daniel Baláž, Trenčín | 31.1.2011

viac

Deň diakonie v Prievoze

Evanjelici v Bratislave-Prievoze oslávili v prvú adventnú nedeľu 28. 11. 2010 už 10. výročie založenia Marty – Stanice zborovej diakonie. Pri tejto príležitosti zorganizoval cirkevný zbor a správna rada Marty Deň diakonie, ktorý mal svoju bohoslužobnú i odbornú rovinu.

 

MUDr. Marianna Hajská  | 14.12.2010

viac

Kristus trpí s nami!

V sobotu 6. 11. sa v starej fare v Lipt. Mikuláši konali Dni zborovej diakonie. Zišlo sa asi 40 bratov a sestier, medzi ktorými nechýbali profesionálne, ale i dobrovoľné opatrovateľky zborových diakonií, bratia farári a sestry farárky.

 

Anna Gumuláková | 12.11.2010

viac

Konferencia o sociálnom vylúčení

V dňoch 14. - 18. 3. 2010 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia na tému Sociálne vylúčenie – Výzvy pre diakoniu a občiansku spoločnosť, na ktorej sa zúčastnilo takmer 60 odborníkov z 15 európskych krajín.

 

V. Raszková, J. Gasperová | 6.4.2010

viac

Mládežnícke centrum KROK – prvé kroky

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 15. januára 2010 otvorila na Panenskej 25 v Bratislave priestory prenajaté Centru pre deti a mládež KROK (pozri aj spravodajstvo ECAV 21. 1.).

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 15.2.2010

viac

Evanjelická diakonia v Košeci pomáha

Riaditeľ SED Košeca Ing. Marcela Breče a duchovný správca Ľubomír Marcina po krátkej pobožnosti 20. 10. 2009 odovzdali nemocnici v Pov. Bystrici dar od Univerzitnej nemocnice M. Luthera v Bernburgu.

 

Ľubomír Marcina | 9.11.2009

viac

15. výročie SED v Košeci

V sobotu 3. októbra 2009 sa v Košeci konali slávnostné služby Božie k 13. výročiu založenia Strediska Evanjelickej diakonie a 5. výročiu poskytovania sociálnych služieb v plnej prevádzke, na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcel Brece, riaditeľ SED | 8.10.2009

viac

Nemeckí dobrovoľníci v Bratislave

Dobrovoľníci z Evanjelickej cirkvi a. v. v Sasku boli v dňoch 3. – 6. 9. 2009 ubytovaní v AGAPÉ v Sv. Jure, aby absolvovali poznávací pobyt na Slovensku. V rámci toho sa na GBÚ v Bratislave stretli s generálnym biskupom Milošom Klátikom.

 

Janka Kitová, Evanjelická diakonia | 17.9.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart