< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Deň diakonie v Prievoze

Evanjelici v Bratislave-Prievoze oslávili v prvú adventnú nedeľu 28. 11. 2010 už 10. výročie založenia Marty – Stanice zborovej diakonie. Pri tejto príležitosti zorganizoval cirkevný zbor a správna rada Marty Deň diakonie, ktorý mal svoju bohoslužobnú i odbornú rovinu.

 

MUDr. Marianna Hajská  | 14.12.2010

viac

Kristus trpí s nami!

V sobotu 6. 11. sa v starej fare v Lipt. Mikuláši konali Dni zborovej diakonie. Zišlo sa asi 40 bratov a sestier, medzi ktorými nechýbali profesionálne, ale i dobrovoľné opatrovateľky zborových diakonií, bratia farári a sestry farárky.

 

Anna Gumuláková | 12.11.2010

viac

Konferencia o sociálnom vylúčení

V dňoch 14. - 18. 3. 2010 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia na tému Sociálne vylúčenie – Výzvy pre diakoniu a občiansku spoločnosť, na ktorej sa zúčastnilo takmer 60 odborníkov z 15 európskych krajín.

 

V. Raszková, J. Gasperová | 6.4.2010

viac

Mládežnícke centrum KROK – prvé kroky

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku 15. januára 2010 otvorila na Panenskej 25 v Bratislave priestory prenajaté Centru pre deti a mládež KROK (pozri aj spravodajstvo ECAV 21. 1.).

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 15.2.2010

viac

Evanjelická diakonia v Košeci pomáha

Riaditeľ SED Košeca Ing. Marcela Breče a duchovný správca Ľubomír Marcina po krátkej pobožnosti 20. 10. 2009 odovzdali nemocnici v Pov. Bystrici dar od Univerzitnej nemocnice M. Luthera v Bernburgu.

 

Ľubomír Marcina | 9.11.2009

viac

15. výročie SED v Košeci

V sobotu 3. októbra 2009 sa v Košeci konali slávnostné služby Božie k 13. výročiu založenia Strediska Evanjelickej diakonie a 5. výročiu poskytovania sociálnych služieb v plnej prevádzke, na ktorých kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcel Brece, riaditeľ SED | 8.10.2009

viac

Nemeckí dobrovoľníci v Bratislave

Dobrovoľníci z Evanjelickej cirkvi a. v. v Sasku boli v dňoch 3. – 6. 9. 2009 ubytovaní v AGAPÉ v Sv. Jure, aby absolvovali poznávací pobyt na Slovensku. V rámci toho sa na GBÚ v Bratislave stretli s generálnym biskupom Milošom Klátikom.

 

Janka Kitová, Evanjelická diakonia | 17.9.2009

viac

Humanitárna zásielka odišla do Afganistanu

Dňa 1. decembra 2008 mimovládna rozvojová organizácia Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci s Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR odoslali spoločnú materiálnu humanitárnu pomoc.

 

Ján Huba  | 15.12.2008

viac

Dajme šancu vyrásť deťom v Keni

Chudoba detí v Afrike nie je ničím novým, oslovuje však mnohých. Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku z vyzbieraných prostriedkov v tomto roku intenzívne podporuje činnosť detského domova a školy v Keni. Pri tejto aktivite úzko spolupracuje s Nadáciou Integra.

 

/edni/ | 28.11.2008

viac

Poďakovanie z Kene

V júli sme publikovali oznam, že veriaci našej cirkvi s láskou venovali 50 000 Sk na pomoc deťom v Keni. O tom, že pomoc bola veľmi potrebná a prišla v pravý čas, svedčí nasledujúci list od brata Mosesa Ndungu, riaditeľa Detskej záhrady, ktorý je adresovaný celej našej cirkvi.

 

Marta Lipovská | 5.10.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart