< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Ocenenia pri príležitosti 20. výročia Evanjelickej diakonie na Slovensku

Stretnutie pracovníkov, podporovateľov a sympatizantov diakonie sa pri príležitosti 20. výročia od založenia Evanjelickej diakonie na Slovensku odohralo v priestoroch Slovenského Komorného divadla v Martine v sobotu 24. 9. 2011.

 

Hedwiga Hennelová, Centrum kresťanského vzdelávania v Martine | 3.10.2011

viac

Predprázdninový bazárik výrobkov detí

13. - 14. 6. 2011 dobrovoľníci a pracovníci Evanjelickej diakonie zorganizovali Predprázdninový bazárik v Centre pre deti a mládež KROK. Ponúkali výrobky, ktoré deti a dobrovoľníci vyrobili počas troch mesiacov v tvorivej dielničke.

 

KROK | 27.6.2011

viac

Medaily za humanitárnu pomoc Afganistanu

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku dlhodobo spolupracuje s Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR na projektoch pomoci pre vojnou trpiace obyvateľstvo Afganistanu.

 

Jana Gasperová, Ev. diakonia ECAV | 9.6.2011

viac

Na doraste s priateľmi diakonie

Na stretnutiach dorastu v Bratislave sme sa už dlhší čas zaoberali službou, k čomu neoddeliteľne patrí aj evanjelická diakonia. Vďaka ochote ľudí, ktorí tam pracujú, sme sa mohli zoznámiť s diakoniou v konkrétnejšej podobe.

 

Členovia mládeže v Starom lýceu  | 30.3.2011

viac

Seriál o diakonii v Bratislave

Tento seriál mal už niekoľko ostatných piatkov medzi našimi stredoškolákmi a vysokoškolákmi dobrú sledovanosť a úspech. Pracovníci Evanjelickej diakonie prijali naše pozvanie prísť a zoznámiť nás so svojou službou.

 

Anna Polcková, zborová farárka | 30.3.2011

viac

Novoročné stretnutie Evanjelickej diakonie

Na začiatku občianskeho roka sa stalo tradíciou, že najvyšší predstaviteľ ECAV na Slovensku generálny biskup M. Klátik navštívi Ústredie Evanjelickej diakonie (ED).

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 8.2.2011

viac

Duchovný program pre postihnutých

V piatok 28. januára 2011 námestný farár Daniel Baláž navštívil rehabilitačné stredisko "Lepší svet" v Trenčíne, ktoré je neziskovou organizáciou, aby sa tam stretol s vychovávateľmi aj klientmi.

 

Daniel Baláž, Trenčín | 31.1.2011

viac

Deň diakonie v Prievoze

Evanjelici v Bratislave-Prievoze oslávili v prvú adventnú nedeľu 28. 11. 2010 už 10. výročie založenia Marty – Stanice zborovej diakonie. Pri tejto príležitosti zorganizoval cirkevný zbor a správna rada Marty Deň diakonie, ktorý mal svoju bohoslužobnú i odbornú rovinu.

 

MUDr. Marianna Hajská  | 14.12.2010

viac

Kristus trpí s nami!

V sobotu 6. 11. sa v starej fare v Lipt. Mikuláši konali Dni zborovej diakonie. Zišlo sa asi 40 bratov a sestier, medzi ktorými nechýbali profesionálne, ale i dobrovoľné opatrovateľky zborových diakonií, bratia farári a sestry farárky.

 

Anna Gumuláková | 12.11.2010

viac

Konferencia o sociálnom vylúčení

V dňoch 14. - 18. 3. 2010 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia na tému Sociálne vylúčenie – Výzvy pre diakoniu a občiansku spoločnosť, na ktorej sa zúčastnilo takmer 60 odborníkov z 15 európskych krajín.

 

V. Raszková, J. Gasperová | 6.4.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart