< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Ženy v diakonických a cirkevných štruktúrach

Koncom apríla a začiatkom mája 2014 sme na Slovensku privítali partnerskú návštevu z Nemecka − Mareike Erhardt z Diakonie vo Württembersku a Heide Trommer, riaditeľku Spoločenstva evanjelických žien vo Württembersku.

 

Radoslav Gajdoš, Referát osobitnej pomoci Ústredia ED ECAV na Slovensku | 6.8.2014

viac

Vo Svätom Jure posvätili Dom seniorov AGAPÉ

Európska únia otvára možnosti pre úzku spoluprácu v oblasti diakonie. 8. mája 2014 sa uskutočnila posviacka Domu seniorov AGAPÉ vo Svätom Jure, ktorý je novým príkladom medzinárodnej spolupráce v diakonii na Slovensku.

 

Július Filo, emeritný biskup | 23.5.2014

viac

Zo 47. dňa slovinskej Podpornice

Slovinská evanjelická diakonia s názvom Podpornica organizovala 3. – 4. mája 2014 svoj už 47. deň diakonie. Tohtoročné slávnosti sa konali v najstaršom slovinskom potolerančnom kostole - v Puconci.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, GBÚ ECAV na Slovensku | 8.5.2014

viac

Beseda o diakonii v Pliešovciach

Besede na tému Žime s otvoreným srdcom pre druhých, ktorú viedla Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., z Evanjelickej diakonie z Bratislavy, sme sa venovali 25. februára 2014 v zborovom dome v Pliešovciach.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 6.3.2014

viac

Mikulášska slávnosť v Prezidentskom paláci

Vo vianočnom čase SED Banská Bystrica Domov detí veľmi potešilo, že spolu s ďalšími dvoma vybranými detskými domovmi dostali pozvanie do Prezidentského paláca na mikulášsku slávnosť 6. 12. 2013.

 

Ľ. Reištetterová, poverená vedením DD Banská Bystrica | 11.12.2013

viac

Vianočná radosť je už v Srbsku

Cirkevný zbor ECAV Podlužany zorganizoval aj tento rok prípravu vianočných balíkov pre deti v náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodinách v Srbsku. S prípravou sme začali už v priebehu mesiaca október, keďže plánovaný termín doručenia bol 24. november 2013.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ ECAV Podlužany  | 9.12.2013

viac

Dvojnásobná slávnosť DIAKONIE na strednom Považí

V 23. nedeľu po Svätej Trojici 3. 11. 2013 sa v CZ ECAV Považská Bystrica konali slávnostné služby Božie, na ktorých bola odovzdaná zriaďovacia listina nového denného stacionára SED Považská Bystrica. veriaci si pripomenuli aj 10. výročie posviacky Domova sociálnych služieb SED Košeca.

 

Jozef Pacek, farár v CZ Kremnica, spolupracovník SED Košeca | 8.11.2013

viac

Služba - najkrajšie poslanie

Vo štvrtok 3. októbra 2013 sa v kaplnke Strediska Evanjelickej diakonie v Bratislave konali ďakovné služby Božie, na ktorých sme Pánu Bohu poďakovali za obdivuhodnú, nezištnú službu blížnym.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 16.10.2013

viac

Nový Dom seniorov AGAPÉ vo Svätom Jure

Nové zariadenie sociálnych služieb vo Svätom Jure začalo svoju činnosť od 1. septembra 2013. Budova Domu seniorov AGAPÉ sa nachádza sa v historickom centre Svätého Jura s výhľadom na Malé Karpaty.

 

Július Filo, emeritný biskup | 19.9.2013

viac

Promócia a vyslanie do diakonickej služby

„Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom.“ V duchu slov Ž 111, 10 sme 30. júla 2013 prežívali požehnané chvíle pri odovzdávaní diplomu doktora medicíny dobrovoľnej spolupracovníčke SED v Košeci Linde Lazanovej.

 

Ľubomír Marcina, diakon, správca SED Košeca  | 3.8.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart