< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Mikulášska slávnosť v Prezidentskom paláci

Vo vianočnom čase SED Banská Bystrica Domov detí veľmi potešilo, že spolu s ďalšími dvoma vybranými detskými domovmi dostali pozvanie do Prezidentského paláca na mikulášsku slávnosť 6. 12. 2013.

 

Ľ. Reištetterová, poverená vedením DD Banská Bystrica | 11.12.2013

viac

Vianočná radosť je už v Srbsku

Cirkevný zbor ECAV Podlužany zorganizoval aj tento rok prípravu vianočných balíkov pre deti v náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodinách v Srbsku. S prípravou sme začali už v priebehu mesiaca október, keďže plánovaný termín doručenia bol 24. november 2013.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ ECAV Podlužany  | 9.12.2013

viac

Dvojnásobná slávnosť DIAKONIE na strednom Považí

V 23. nedeľu po Svätej Trojici 3. 11. 2013 sa v CZ ECAV Považská Bystrica konali slávnostné služby Božie, na ktorých bola odovzdaná zriaďovacia listina nového denného stacionára SED Považská Bystrica. veriaci si pripomenuli aj 10. výročie posviacky Domova sociálnych služieb SED Košeca.

 

Jozef Pacek, farár v CZ Kremnica, spolupracovník SED Košeca | 8.11.2013

viac

Služba - najkrajšie poslanie

Vo štvrtok 3. októbra 2013 sa v kaplnke Strediska Evanjelickej diakonie v Bratislave konali ďakovné služby Božie, na ktorých sme Pánu Bohu poďakovali za obdivuhodnú, nezištnú službu blížnym.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 16.10.2013

viac

Nový Dom seniorov AGAPÉ vo Svätom Jure

Nové zariadenie sociálnych služieb vo Svätom Jure začalo svoju činnosť od 1. septembra 2013. Budova Domu seniorov AGAPÉ sa nachádza sa v historickom centre Svätého Jura s výhľadom na Malé Karpaty.

 

Július Filo, emeritný biskup | 19.9.2013

viac

Promócia a vyslanie do diakonickej služby

„Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom.“ V duchu slov Ž 111, 10 sme 30. júla 2013 prežívali požehnané chvíle pri odovzdávaní diplomu doktora medicíny dobrovoľnej spolupracovníčke SED v Košeci Linde Lazanovej.

 

Ľubomír Marcina, diakon, správca SED Košeca  | 3.8.2013

viac

Ponuka letných aktivít v Nemecku

Blížia sa letné prázdniny, ktoré ponúkajú veľa možností, ako stráviť voľný čas. Jednou z nich je možnosť prihlásiť sa na Letné aktivity, ktoré každoročne organizuje Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci s partnermi z Nemecka.

 

Radoslav Gajdoš, volunteer@diakonia.sk | 15.4.2013

viac

„Operácia Jakub“

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci sa podujalo sprostredkovať náročný medicínsko–operačný zákrok pre svojho zamestnanca Jakuba Šebestu z Novej Dubnice.

 

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca | 13.3.2013

viac

Evanjelická zborová diakonia v Nitre sa stará o chorých a osamelých ľudí

CZ ECAV Nitra existuje už 65 rokov. Popri službách Božích, organizovaní táborov pre deti a mládež a ďalších aktivitách poskytuje tretí rok aj služby diakonie. Hoci dobrovoľníci ECAV slúžia svojim blížnym už dávnejšie, evanjelický zbor sa oficiálne zaradil k dvom doterajším poskytovateľom sociálnych služieb - mestu Nitra a katolíckej Charite.

 

Nitrianske noviny; 25/02/2013; č. 8/2013; ČE | 27.2.2013

viac

Pracovný aktív ECAV na tému DIAKONIA

Pracovný aktív na tému Diakonia sa konal 19. januára 2013 v aule EBF UK v Bratislave. Bol to prvý zo série aktívov, ktoré Predsedníctvo ECAV na Slovensku plánuje zorganizovať v tomto roku v snahe vytvoriť priestor na diskusiu a otvorenú výmenu názorov na rozličné témy.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 24.1.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart