< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Služba - najkrajšie poslanie

Vo štvrtok 3. októbra 2013 sa v kaplnke Strediska Evanjelickej diakonie v Bratislave konali ďakovné služby Božie, na ktorých sme Pánu Bohu poďakovali za obdivuhodnú, nezištnú službu blížnym.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 16.10.2013

viac

Nový Dom seniorov AGAPÉ vo Svätom Jure

Nové zariadenie sociálnych služieb vo Svätom Jure začalo svoju činnosť od 1. septembra 2013. Budova Domu seniorov AGAPÉ sa nachádza sa v historickom centre Svätého Jura s výhľadom na Malé Karpaty.

 

Július Filo, emeritný biskup | 19.9.2013

viac

Promócia a vyslanie do diakonickej služby

„Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom.“ V duchu slov Ž 111, 10 sme 30. júla 2013 prežívali požehnané chvíle pri odovzdávaní diplomu doktora medicíny dobrovoľnej spolupracovníčke SED v Košeci Linde Lazanovej.

 

Ľubomír Marcina, diakon, správca SED Košeca  | 3.8.2013

viac

Ponuka letných aktivít v Nemecku

Blížia sa letné prázdniny, ktoré ponúkajú veľa možností, ako stráviť voľný čas. Jednou z nich je možnosť prihlásiť sa na Letné aktivity, ktoré každoročne organizuje Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci s partnermi z Nemecka.

 

Radoslav Gajdoš, volunteer@diakonia.sk | 15.4.2013

viac

„Operácia Jakub“

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci sa podujalo sprostredkovať náročný medicínsko–operačný zákrok pre svojho zamestnanca Jakuba Šebestu z Novej Dubnice.

 

Ľubomír Marcina, správca SED Košeca | 13.3.2013

viac

Evanjelická zborová diakonia v Nitre sa stará o chorých a osamelých ľudí

CZ ECAV Nitra existuje už 65 rokov. Popri službách Božích, organizovaní táborov pre deti a mládež a ďalších aktivitách poskytuje tretí rok aj služby diakonie. Hoci dobrovoľníci ECAV slúžia svojim blížnym už dávnejšie, evanjelický zbor sa oficiálne zaradil k dvom doterajším poskytovateľom sociálnych služieb - mestu Nitra a katolíckej Charite.

 

Nitrianske noviny; 25/02/2013; č. 8/2013; ČE | 27.2.2013

viac

Pracovný aktív ECAV na tému DIAKONIA

Pracovný aktív na tému Diakonia sa konal 19. januára 2013 v aule EBF UK v Bratislave. Bol to prvý zo série aktívov, ktoré Predsedníctvo ECAV na Slovensku plánuje zorganizovať v tomto roku v snahe vytvoriť priestor na diskusiu a otvorenú výmenu názorov na rozličné témy.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 24.1.2013

viac

Vianočné balíčky do Srbska doručené

Nechce sa mi veriť, ako ten čas rýchlo beží. Počas medzinárodného letného tábora sme sa s vedúcimi zo Srbska predbežne dohodli, že v 1. adventnú nedeľu privezieme vianočné balíčky do Kovačice.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ Podlužany | 13.12.2012

viac

Starnúť neznamená prestať žiť

V rámci Európskeho sociálneho roka 2012 s témou „Aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“ Evanjelická diakonia v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Fakultou manažmentu UK zorganizovala medzinárodné vedecké podujatie ,,Active Ageing Roundtable“.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia | 31.10.2012

viac

Výnimočná a požehnaná spolupráca

V cirkevnom zbore v Púchove sme koncom septembra privítali profesionálnych rodičov spolu s ich deťmi. Deväť profesionálnych rodín je súčasťou SED v Banskej Bystrici. Jednotlivé rodiny žijú vo svojich či v cirkevných domoch a tam sa starajú o svoje i zverené deti.

 

Lenka Rišiaňová, evanjelická farárka, CZ ECAV Púchov | 23.10.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart