< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Slávnostné zasadnutie Správnej rady SED Košeca

V stredu 18. marca 2015 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Správnej rady SED Košeca pri príležitosti 20. výročia oficiálneho začiatku príprav k stavbe Domova dôchodcov v Košeci.

 

Marcel Breče, riaditeš SED v Košeci | 24.3.2015

viac

Generálny biskup na Ústredí ED

V stredu 18. februára 2015 navštívil generálny biskup Miloš Klátik Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v jeho priestoroch na Palisádach 46, kde mal pobožnosť pre pracovníkov ED. Po pobožnosti nasledovali rozhovory.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.2.2015

viac

Spevokol Effatha zo Zvolena v SED Hontianske Moravce

Domov dôchodcov − Stredisko evanjelickej diakonie v Hontianskych Moravciach navštívili v sobotu 6. 12. 2014 členovia zborového spevokolu Effatha z Cirkevného zboru ECAV Zvolen spolu s bratom farárom Jánom Mojzsisom a sestrou farárkou Líviou Mojzsisovou.

 

Lívia Mojzsisová, námestná farárka, CZ ECAV Zvolen | 15.1.2015

viac

Predvianočné aktivity v SED Košeca

Predvianočné obdobie v našom diakonickom zariadení neodmysliteľne patrí aj vystúpeniam detí a mládeže. Aj v tomto roku na sklonku adventného obdobia k nám zavítali žiaci z materskej a základnej školy v Košeci. Vianočným pásmom a ručne vyrobenými darčekmi potešili našich seniorov.

 

Anna Kušnírová, SED v Košeci | 29.12.2014

viac

Byť sýty nestačí

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa 1. adventnú nedeľu 30. novembra 2014 zúčastnila na službách Božích v Lutherkirche vo Viedni, kde sa začala kampaň rozvojovej pomoci „Byť sýty nestačí“. Na jej otvorení sa zúčastnil aj rakúsky prezident Heinz Fischer.

 

Radoslav Gajdoš, Referát osobitnej pomoci ÚED | 6.12.2014

viac

Medzinárodná konferencia Social Care Networking

Radoslav Gajdoš a Szilvia Buzalová, zamestnanci z ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, sa v dňoch 29. septembra – 2. októbra 2014 zúčastnili na medzinárodnej konferencii SoCareNet v meste Neuendettelsau.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 15.10.2014

viac

Ženy v diakonických a cirkevných štruktúrach

Koncom apríla a začiatkom mája 2014 sme na Slovensku privítali partnerskú návštevu z Nemecka − Mareike Erhardt z Diakonie vo Württembersku a Heide Trommer, riaditeľku Spoločenstva evanjelických žien vo Württembersku.

 

Radoslav Gajdoš, Referát osobitnej pomoci Ústredia ED ECAV na Slovensku | 6.8.2014

viac

Vo Svätom Jure posvätili Dom seniorov AGAPÉ

Európska únia otvára možnosti pre úzku spoluprácu v oblasti diakonie. 8. mája 2014 sa uskutočnila posviacka Domu seniorov AGAPÉ vo Svätom Jure, ktorý je novým príkladom medzinárodnej spolupráce v diakonii na Slovensku.

 

Július Filo, emeritný biskup | 23.5.2014

viac

Zo 47. dňa slovinskej Podpornice

Slovinská evanjelická diakonia s názvom Podpornica organizovala 3. – 4. mája 2014 svoj už 47. deň diakonie. Tohtoročné slávnosti sa konali v najstaršom slovinskom potolerančnom kostole - v Puconci.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, GBÚ ECAV na Slovensku | 8.5.2014

viac

Beseda o diakonii v Pliešovciach

Besede na tému Žime s otvoreným srdcom pre druhých, ktorú viedla Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., z Evanjelickej diakonie z Bratislavy, sme sa venovali 25. februára 2014 v zborovom dome v Pliešovciach.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 6.3.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart