< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Sociálna burza v Jelšave

Cirkevný zbor ECAV Jelšava, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku a terénni sociálni pracovníci mesta Jelšava zorganizovali 22. 7. 2015 burzu prebytočných vecí. Pozvanie prijalo i kresťansky orientované miestne združenie YMCA.

 

Ivan Bojna, námestný farár, CZ ECAV Jelšava | 8.9.2015

viac

Humanitárna pomoc diakonie v Nepále

Od apríla 2015 sú humanitárne tímy a partnerské organizácie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v nepretržitom nasadení. V 9 najviac zdevastovaných okresoch distribuujú potraviny, hygienické potreby, deky, plachty a iné potreby, ktoré zmierňujú situáciu obetiam zemetrasenia.

 

Radoslav Gajdoš, Referát osobitnej pomoci ÚED | 13.7.2015

viac

Boj proti obchodovaniu s deťmi

Európska federácia detí ulice (EFSC) v spolupráci s partnerskými organizáciami zo siedmich krajín Európskej únie – medzi nimi aj Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku – zorganizovali záverečnú konferenciu dvojročného projektu s názvom CATCH & SUSTAIN, ktorá sa uskutočnila na luxemburskej ambasáde v Bruseli 26. 3. 2015.

 

Daniela Majerčáková, Referát vzdelávania ED ECAV na Slovensku | 9.4.2015

viac

Dramatizácia evanjelia dolnozemskou mládežou

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku (ED) už po druhýkrát pozvala mládež z maďarského Komlóša, aby v pôstnom období priniesla moderným spôsobom dobrú zvesť evanjelia do niektorých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku | 9.4.2015

viac

Slávnostné zasadnutie Správnej rady SED Košeca

V stredu 18. marca 2015 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Správnej rady SED Košeca pri príležitosti 20. výročia oficiálneho začiatku príprav k stavbe Domova dôchodcov v Košeci.

 

Marcel Breče, riaditeš SED v Košeci | 24.3.2015

viac

Generálny biskup na Ústredí ED

V stredu 18. februára 2015 navštívil generálny biskup Miloš Klátik Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v jeho priestoroch na Palisádach 46, kde mal pobožnosť pre pracovníkov ED. Po pobožnosti nasledovali rozhovory.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 27.2.2015

viac

Spevokol Effatha zo Zvolena v SED Hontianske Moravce

Domov dôchodcov − Stredisko evanjelickej diakonie v Hontianskych Moravciach navštívili v sobotu 6. 12. 2014 členovia zborového spevokolu Effatha z Cirkevného zboru ECAV Zvolen spolu s bratom farárom Jánom Mojzsisom a sestrou farárkou Líviou Mojzsisovou.

 

Lívia Mojzsisová, námestná farárka, CZ ECAV Zvolen | 15.1.2015

viac

Predvianočné aktivity v SED Košeca

Predvianočné obdobie v našom diakonickom zariadení neodmysliteľne patrí aj vystúpeniam detí a mládeže. Aj v tomto roku na sklonku adventného obdobia k nám zavítali žiaci z materskej a základnej školy v Košeci. Vianočným pásmom a ručne vyrobenými darčekmi potešili našich seniorov.

 

Anna Kušnírová, SED v Košeci | 29.12.2014

viac

Byť sýty nestačí

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa 1. adventnú nedeľu 30. novembra 2014 zúčastnila na službách Božích v Lutherkirche vo Viedni, kde sa začala kampaň rozvojovej pomoci „Byť sýty nestačí“. Na jej otvorení sa zúčastnil aj rakúsky prezident Heinz Fischer.

 

Radoslav Gajdoš, Referát osobitnej pomoci ÚED | 6.12.2014

viac

Medzinárodná konferencia Social Care Networking

Radoslav Gajdoš a Szilvia Buzalová, zamestnanci z ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, sa v dňoch 29. septembra – 2. októbra 2014 zúčastnili na medzinárodnej konferencii SoCareNet v meste Neuendettelsau.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 15.10.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart