< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Predvianočné aktivity v SED Košeca

Predvianočné obdobie v našom diakonickom zariadení neodmysliteľne patrí aj vystúpeniam detí a mládeže. Aj v tomto roku na sklonku adventného obdobia k nám zavítali žiaci z materskej a základnej školy v Košeci. Vianočným pásmom a ručne vyrobenými darčekmi potešili našich seniorov.

 

Anna Kušnírová, SED v Košeci | 29.12.2014

viac

Byť sýty nestačí

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa 1. adventnú nedeľu 30. novembra 2014 zúčastnila na službách Božích v Lutherkirche vo Viedni, kde sa začala kampaň rozvojovej pomoci „Byť sýty nestačí“. Na jej otvorení sa zúčastnil aj rakúsky prezident Heinz Fischer.

 

Radoslav Gajdoš, Referát osobitnej pomoci ÚED | 6.12.2014

viac

Medzinárodná konferencia Social Care Networking

Radoslav Gajdoš a Szilvia Buzalová, zamestnanci z ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, sa v dňoch 29. septembra – 2. októbra 2014 zúčastnili na medzinárodnej konferencii SoCareNet v meste Neuendettelsau.

 

Radoslav Gajdoš, Evanjelická diakonia | 15.10.2014

viac

Ženy v diakonických a cirkevných štruktúrach

Koncom apríla a začiatkom mája 2014 sme na Slovensku privítali partnerskú návštevu z Nemecka − Mareike Erhardt z Diakonie vo Württembersku a Heide Trommer, riaditeľku Spoločenstva evanjelických žien vo Württembersku.

 

Radoslav Gajdoš, Referát osobitnej pomoci Ústredia ED ECAV na Slovensku | 6.8.2014

viac

Vo Svätom Jure posvätili Dom seniorov AGAPÉ

Európska únia otvára možnosti pre úzku spoluprácu v oblasti diakonie. 8. mája 2014 sa uskutočnila posviacka Domu seniorov AGAPÉ vo Svätom Jure, ktorý je novým príkladom medzinárodnej spolupráce v diakonii na Slovensku.

 

Július Filo, emeritný biskup | 23.5.2014

viac

Zo 47. dňa slovinskej Podpornice

Slovinská evanjelická diakonia s názvom Podpornica organizovala 3. – 4. mája 2014 svoj už 47. deň diakonie. Tohtoročné slávnosti sa konali v najstaršom slovinskom potolerančnom kostole - v Puconci.

 

Samuel Miško, tajomník pre zahraničie, GBÚ ECAV na Slovensku | 8.5.2014

viac

Beseda o diakonii v Pliešovciach

Besede na tému Žime s otvoreným srdcom pre druhých, ktorú viedla Mgr. Katarína Šoltésová, PhD., z Evanjelickej diakonie z Bratislavy, sme sa venovali 25. februára 2014 v zborovom dome v Pliešovciach.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 6.3.2014

viac

Mikulášska slávnosť v Prezidentskom paláci

Vo vianočnom čase SED Banská Bystrica Domov detí veľmi potešilo, že spolu s ďalšími dvoma vybranými detskými domovmi dostali pozvanie do Prezidentského paláca na mikulášsku slávnosť 6. 12. 2013.

 

Ľ. Reištetterová, poverená vedením DD Banská Bystrica | 11.12.2013

viac

Vianočná radosť je už v Srbsku

Cirkevný zbor ECAV Podlužany zorganizoval aj tento rok prípravu vianočných balíkov pre deti v náhradných, ohrozených a sociálne slabých rodinách v Srbsku. S prípravou sme začali už v priebehu mesiaca október, keďže plánovaný termín doručenia bol 24. november 2013.

 

Jozef Havrila ml., námestný farár, CZ ECAV Podlužany  | 9.12.2013

viac

Dvojnásobná slávnosť DIAKONIE na strednom Považí

V 23. nedeľu po Svätej Trojici 3. 11. 2013 sa v CZ ECAV Považská Bystrica konali slávnostné služby Božie, na ktorých bola odovzdaná zriaďovacia listina nového denného stacionára SED Považská Bystrica. veriaci si pripomenuli aj 10. výročie posviacky Domova sociálnych služieb SED Košeca.

 

Jozef Pacek, farár v CZ Kremnica, spolupracovník SED Košeca | 8.11.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart