< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Konferencia o dobrovoľníckej práci v TTSK

Konferencia pod názvom „Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji“ pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov sa 4. 12. 2015 konala v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave už po tretí raz.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.12.2015

viac

Evanjelická diakonia podporí potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci s ECAV na Slovensku sa v tomto roku po prvý raz pripája k celoslovenskej Potravinovej zbierke na pomoc ľuďom v núdzi. Od pondelka 16. 11. do soboty 21. 11. 2015 naši dobrovoľníci a zamestnanci prispejú na dobrú vec pri zbierke trvanlivých potravín a hygienických potrieb v 11 obchodoch TESCO.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 12.11.2015

viac

Košičania vítali afrického hosťa M. Tanga

Martin Tango, riaditeľa školy LEA v meste Dongobesh v Tanzánii, v uplynulých dňoch navštívil v rámci projektu Deti Afriky evanjelikov v Třinci, CZ ECAV Košice-Terasa a zúčastnil sa aj na misijnej konferencii vo Veľkom Slavkove.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 28.10.2015

viac

Naša pomoc utečencom pokračuje

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku spolu s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety opäť 10. septembra 2015 vycestovali na pomoc stále prichádzajúcim utečencom do utečeneckého tábora pri Röszke v Maďarsku.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media@diakonia.sk | 11.9.2015

viac

Evanjelici pomáhajú utečencom v Maďarsku

V utečeneckom tábore pri Röszke v Maďarsku 8. 9. 2015 pracovníčky ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Szilvia Buzalová a Jana Gasperová v spolupráci s Attilom Szpisákom, evanjelickým farárom v Slovenskom Komlóši, rozdali humanitárnu pomoc.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media@diakonia.sk | 10.9.2015

viac

Sociálna burza v Jelšave

Cirkevný zbor ECAV Jelšava, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku a terénni sociálni pracovníci mesta Jelšava zorganizovali 22. 7. 2015 burzu prebytočných vecí. Pozvanie prijalo i kresťansky orientované miestne združenie YMCA.

 

Ivan Bojna, námestný farár, CZ ECAV Jelšava | 8.9.2015

viac

Humanitárna pomoc diakonie v Nepále

Od apríla 2015 sú humanitárne tímy a partnerské organizácie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku v nepretržitom nasadení. V 9 najviac zdevastovaných okresoch distribuujú potraviny, hygienické potreby, deky, plachty a iné potreby, ktoré zmierňujú situáciu obetiam zemetrasenia.

 

Radoslav Gajdoš, Referát osobitnej pomoci ÚED | 13.7.2015

viac

Boj proti obchodovaniu s deťmi

Európska federácia detí ulice (EFSC) v spolupráci s partnerskými organizáciami zo siedmich krajín Európskej únie – medzi nimi aj Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku – zorganizovali záverečnú konferenciu dvojročného projektu s názvom CATCH & SUSTAIN, ktorá sa uskutočnila na luxemburskej ambasáde v Bruseli 26. 3. 2015.

 

Daniela Majerčáková, Referát vzdelávania ED ECAV na Slovensku | 9.4.2015

viac

Dramatizácia evanjelia dolnozemskou mládežou

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku (ED) už po druhýkrát pozvala mládež z maďarského Komlóša, aby v pôstnom období priniesla moderným spôsobom dobrú zvesť evanjelia do niektorých cirkevných zborov ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku | 9.4.2015

viac

Slávnostné zasadnutie Správnej rady SED Košeca

V stredu 18. marca 2015 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Správnej rady SED Košeca pri príležitosti 20. výročia oficiálneho začiatku príprav k stavbe Domova dôchodcov v Košeci.

 

Marcel Breče, riaditeš SED v Košeci | 24.3.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart