< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Pokračovanie v dobrej tradícii

Dňa 1. februára 2016 privítali zamestnanci Ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou Oľgou Klátikovou. Ich stretnutie sa koná už tradične vždy vo februári.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 11.2.2016

viac

Úspech potravinovej zbierky pre ľudí v núdzi

Počas akcie TESCO - Potravinová zbierka pre ľudí v sociálnej núdzi, realizovanej od 16. do 21. novembra 2015, bolo na Slovensku vyzbieraných 77 ton potravín a hygienických prostriedkov v 78 obchodoch. Z toho ED ECAV na Slovensku ako jeden zo štyroch partnerov vyzbierala 12,2 tony v hodnote 19,974.36 €.

 

Janka Bernáthová, CZ ECAV Banská Štiavnica | 11.2.2016

viac

Účasť ECAV na pomoci utečencom z oblastí postihnutých vojnou

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. októbra 2015 uznesením č. 116-6/2015 schválilo v rámci účasti ECAV na pomoci zahraničným imigrantom a utečencom z oblastí postihnutých vojnou projekt pomoci „Adopcia rodín utečencov cirkevným...

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 11.2.2016

viac

O pomoci utečencom so zástupcami ED v Rakúsku

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 2. februára 2016 na generálnom biskupskom úrade riaditeľa Evanjelickej diakonie v Rakúsku Michaela Chalupku a riaditeľa oddelenia pre prácu s migrantmi „Jeden svet“ Michaela Bubika.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 4.2.2016

viac

Ev. diakonia v slovinskom utečeneckom tábore

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku aj v predvianočnom čase pokračovala v humanitárnej pomoci pre migrantov, ktorí masívne prichádzali do Európy počas celého uplynulého roka.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 12.1.2016

viac

Konferencia o dobrovoľníckej práci v TTSK

Konferencia pod názvom „Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji“ pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov sa 4. 12. 2015 konala v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave už po tretí raz.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.12.2015

viac

Evanjelická diakonia podporí potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku v spolupráci s ECAV na Slovensku sa v tomto roku po prvý raz pripája k celoslovenskej Potravinovej zbierke na pomoc ľuďom v núdzi. Od pondelka 16. 11. do soboty 21. 11. 2015 naši dobrovoľníci a zamestnanci prispejú na dobrú vec pri zbierke trvanlivých potravín a hygienických potrieb v 11 obchodoch TESCO.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 12.11.2015

viac

Košičania vítali afrického hosťa M. Tanga

Martin Tango, riaditeľa školy LEA v meste Dongobesh v Tanzánii, v uplynulých dňoch navštívil v rámci projektu Deti Afriky evanjelikov v Třinci, CZ ECAV Košice-Terasa a zúčastnil sa aj na misijnej konferencii vo Veľkom Slavkove.

 

Eva Bombová, CZ ECAV Košice-Terasa | 28.10.2015

viac

Naša pomoc utečencom pokračuje

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku spolu s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety opäť 10. septembra 2015 vycestovali na pomoc stále prichádzajúcim utečencom do utečeneckého tábora pri Röszke v Maďarsku.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media@diakonia.sk | 11.9.2015

viac

Evanjelici pomáhajú utečencom v Maďarsku

V utečeneckom tábore pri Röszke v Maďarsku 8. 9. 2015 pracovníčky ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Szilvia Buzalová a Jana Gasperová v spolupráci s Attilom Szpisákom, evanjelickým farárom v Slovenskom Komlóši, rozdali humanitárnu pomoc.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media@diakonia.sk | 10.9.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart