< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

V pokore slúžiť svojmu blížnemu

V priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene sa v pondelok 17. októbra 2016 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení zamestnancom Evanjelickej diakonie ECAV pri príležitosti 25. výročia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 19.10.2016

viac

Deň diakonie 2016 v Pliešovciach

Popoludnie v nedeľu 14. augusta 2016 patrilo v cirkevnom zbore v Pliešovciach všetkým tým, ktorý sa dožili viac ako sedemdesiatych narodenín.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce | 26.8.2016

viac

Impulzy spolupráce s Eurodiaconiou

Pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie sa zástupcovia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku a Ústredia diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku zúčastnili na Study visit v Bruseli.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 28.7.2016

viac

Dielo v Sučanoch spája ľudí

Pri príležitosti 10. výročia založenia Strediska Evanjelickej diakonie (SED) Dom Dobrého pastiera v Sučanoch sa 12. júna 2016 konali slávnostné služby Božie, na ktorých slovom Božím poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Potom zasadili Strom reformácie.

 

Lenka Taškárová, riaditeľka SED Sučany | 24.6.2016

viac

Žime s otvoreným srdcom pre druhých

V dňoch 10. – 12. marca 2016 sa v troch cirkevných zboroch Gemerského seniorátu konala prednáška z oblasti zborovej diakonie pod názvom „Žime s otvoreným srdcom pre druhých“.

 

Zuzana Poláková, seniorálna kaplánka GES | 16.3.2016

viac

Evanjelická diakonia opäť medzi utečencami

V dňoch 4. – 5. februára 2016 utečenecký tábor v Dobovej v Slovinsku opäť navštívili pracovníčky ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Jana Gasperová a Szilvia Buzalová s cieľom humanitárnej pomoci.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 19.2.2016

viac

Pokračovanie v dobrej tradícii

Dňa 1. februára 2016 privítali zamestnanci Ústredia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou Oľgou Klátikovou. Ich stretnutie sa koná už tradične vždy vo februári.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 11.2.2016

viac

Úspech potravinovej zbierky pre ľudí v núdzi

Počas akcie TESCO - Potravinová zbierka pre ľudí v sociálnej núdzi, realizovanej od 16. do 21. novembra 2015, bolo na Slovensku vyzbieraných 77 ton potravín a hygienických prostriedkov v 78 obchodoch. Z toho ED ECAV na Slovensku ako jeden zo štyroch partnerov vyzbierala 12,2 tony v hodnote 19,974.36 €.

 

Janka Bernáthová, CZ ECAV Banská Štiavnica | 11.2.2016

viac

Účasť ECAV na pomoci utečencom z oblastí postihnutých vojnou

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. októbra 2015 uznesením č. 116-6/2015 schválilo v rámci účasti ECAV na pomoci zahraničným imigrantom a utečencom z oblastí postihnutých vojnou projekt pomoci „Adopcia rodín utečencov cirkevným...

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 11.2.2016

viac

O pomoci utečencom so zástupcami ED v Rakúsku

Generálny biskup Miloš Klátik prijal 2. februára 2016 na generálnom biskupskom úrade riaditeľa Evanjelickej diakonie v Rakúsku Michaela Chalupku a riaditeľa oddelenia pre prácu s migrantmi „Jeden svet“ Michaela Bubika.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 4.2.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart