< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

S modlitbou do nového roka

Dňa 8. februára 2018 navštívil Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku dôstojný generálny biskup Miloš Klátik. Na pôde Ústredia ED ho privítal poverený riaditeľ ED Ján Gasper.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 21.2.2018

viac

Vianočné prekvapenie z dm drogerie

Vianočné balíčky, ktoré obsahovali hygienické pomôcky, potešili deväť žien a jedenásť detí, ktoré žijú v zariadení Debora. Balíčky pripravila predajňa dm market na Hodžovom námestí v Bratislave a doručila ich prostredníctvom Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 29.1.2018

viac

Vianočné balíčky nám priniesli veľkú radosť

Stredisko pre sociálnu prácu v Kovačici a CZ ECAV Podlužany v roku 2017 pokračovali v myšlienke, ktorá už mnoho rokov realizuje cez darovanie vianočných balíkov pre detí z náhradných a sociálne ohrozených rodín, ako i mentálne postihnutých detí v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“.

 

Dušanka Petrak, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici | 19.12.2017

viac

Vzácna návšteva z Eurodiaconie

V dňoch 27. − 30. 11. 2017 sme na Slovensku privítali Heather Roy, generálnu tajomníčku Eurodiaconie, sídliacu v Bruseli. Navštívila slovenských partnerov a členov Eurodiaconie, a to Diakoniu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku.

 

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 11.12.2017

viac

Potravinová zbierka TESCO opäť úspešná

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa 9. – 11. 11. 2017 opäť zapojila do potravinovej zbierky prostredníctvom CZ ECAV Senica, Myjava, Bardejov, Lubina, Sládkovičovo, Banská Štiavnica, Brezová pod Bradlom, ako aj SED Bratislava, Košeca, Vranov nad Topľou, Kšinná, Komárno, Hontianske Moravce, Skalica, Chmeľov.

 

Szilvia Buzalová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 27.11.2017

viac

Konferencia k 25. výročiu založenia školy pre hluchoslepých v Červenici

Pri príležitosti 25. výročia založenia Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici sa 6. – 7. októbra 2017 v Herľanoch uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému „Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou“.

 

Ľudmila Gregová, EŠZŠ v Červenici | 18.10.2017

viac

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci navštívil v rámci jubilejného roku 500. výročia reformácie brat farár Johannes Hillger z Wittenbergu so sprievodom.

 

Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci | 16.8.2017

viac

Seniorálne stretnutie BAS o diakonii

Bratislavský seniorát v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku pripravil seniorálne stretnutie pre všetkých záujemcov o zborovú diakoniu v cirkevných zboroch na tému Cirkev bez diakonie nie je cirkvou a diakonia bez cirkvi nie je diakoniou.

 

Katarína Šoltésová, Sidonia Horňanová | 9.6.2017

viac

Spoločne slúžiť blížnemu

Pred 1. nedeľou po Veľkej noci, v piatok 21. apríla 2017, privítal poverený riaditeľ ED Ján Gasper v Ústredí Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou Oľgou Klátikovou na už tradičnom každoročnom stretnutí.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 27.4.2017

viac

Konferencia o náboženstve a migrácii

V utorok 21. februára 2017 sa na akademickej pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (RKCMBF UK) v Bratislave v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Náboženstvo a migrácia.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 1.3.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart