< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Konferencia k 25. výročiu založenia školy pre hluchoslepých v Červenici

Pri príležitosti 25. výročia založenia Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici sa 6. – 7. októbra 2017 v Herľanoch uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému „Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou“.

 

Ľudmila Gregová, EŠZŠ v Červenici | 18.10.2017

viac

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci navštívil v rámci jubilejného roku 500. výročia reformácie brat farár Johannes Hillger z Wittenbergu so sprievodom.

 

Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci | 16.8.2017

viac

Seniorálne stretnutie BAS o diakonii

Bratislavský seniorát v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku pripravil seniorálne stretnutie pre všetkých záujemcov o zborovú diakoniu v cirkevných zboroch na tému Cirkev bez diakonie nie je cirkvou a diakonia bez cirkvi nie je diakoniou.

 

Katarína Šoltésová, Sidonia Horňanová | 9.6.2017

viac

Spoločne slúžiť blížnemu

Pred 1. nedeľou po Veľkej noci, v piatok 21. apríla 2017, privítal poverený riaditeľ ED Ján Gasper v Ústredí Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou Oľgou Klátikovou na už tradičnom každoročnom stretnutí.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 27.4.2017

viac

Konferencia o náboženstve a migrácii

V utorok 21. februára 2017 sa na akademickej pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (RKCMBF UK) v Bratislave v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Náboženstvo a migrácia.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 1.3.2017

viac

Novoročné stretnutie s ministrom zahraničných vecí

V posledný januárový deň sa uskutočnilo tradično-netradičné novoročné stretnutie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom v priestoroch MZV a EZ SR.

 

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 16.2.2017

viac

20 rokov služby SED v Košeci

V stredu 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia a 20 rokov zmysluplnej služby pre blížnych. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup ZD Milan Krivda.

 

Anna Kušnírová, predsedníčka SR SED Košeca | 20.12.2016

viac

Evanjelická diakonia oslávila 25. výročie

Slávnostným koncertom, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku 30. novembra 2016 vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave, vyvrcholili oslavy 25. výročia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 16.12.2016

viac

Evanjelické diakonia pomohla

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci sa podujalo sprostredkovať ďalší náročný medicínsko-operačný zákrok pre mladého brata Andreja Dudáša z Porúbky, okr. Žilina.

 

Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci | 7.11.2016

viac

V pokore slúžiť svojmu blížnemu

V priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene sa v pondelok 17. októbra 2016 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení zamestnancom Evanjelickej diakonie ECAV pri príležitosti 25. výročia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 19.10.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart