< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>

Vianočné balíčky nám priniesli veľkú radosť

Stredisko pre sociálnu prácu v Kovačici a CZ ECAV Podlužany v roku 2017 pokračovali v myšlienke, ktorá už mnoho rokov realizuje cez darovanie vianočných balíkov pre detí z náhradných a sociálne ohrozených rodín, ako i mentálne postihnutých detí v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“ alebo „Každé dieťa je jedinečné“.

 

Dušanka Petrak, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici | 19.12.2017

viac

Vzácna návšteva z Eurodiaconie

V dňoch 27. − 30. 11. 2017 sme na Slovensku privítali Heather Roy, generálnu tajomníčku Eurodiaconie, sídliacu v Bruseli. Navštívila slovenských partnerov a členov Eurodiaconie, a to Diakoniu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku.

 

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 11.12.2017

viac

Potravinová zbierka TESCO opäť úspešná

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku sa 9. – 11. 11. 2017 opäť zapojila do potravinovej zbierky prostredníctvom CZ ECAV Senica, Myjava, Bardejov, Lubina, Sládkovičovo, Banská Štiavnica, Brezová pod Bradlom, ako aj SED Bratislava, Košeca, Vranov nad Topľou, Kšinná, Komárno, Hontianske Moravce, Skalica, Chmeľov.

 

Szilvia Buzalová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 27.11.2017

viac

Konferencia k 25. výročiu založenia školy pre hluchoslepých v Červenici

Pri príležitosti 25. výročia založenia Evanjelickej špeciálnej základnej školy pre hluchoslepých internátnej v Červenici sa 6. – 7. októbra 2017 v Herľanoch uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia na tému „Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou“.

 

Ľudmila Gregová, EŠZŠ v Červenici | 18.10.2017

viac

Vzácna návšteva z Wittenbergu v Košeci

Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci navštívil v rámci jubilejného roku 500. výročia reformácie brat farár Johannes Hillger z Wittenbergu so sprievodom.

 

Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci | 16.8.2017

viac

Seniorálne stretnutie BAS o diakonii

Bratislavský seniorát v spolupráci s Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku pripravil seniorálne stretnutie pre všetkých záujemcov o zborovú diakoniu v cirkevných zboroch na tému Cirkev bez diakonie nie je cirkvou a diakonia bez cirkvi nie je diakoniou.

 

Katarína Šoltésová, Sidonia Horňanová | 9.6.2017

viac

Spoločne slúžiť blížnemu

Pred 1. nedeľou po Veľkej noci, v piatok 21. apríla 2017, privítal poverený riaditeľ ED Ján Gasper v Ústredí Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku generálneho biskupa Miloša Klátika s manželkou Oľgou Klátikovou na už tradičnom každoročnom stretnutí.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 27.4.2017

viac

Konferencia o náboženstve a migrácii

V utorok 21. februára 2017 sa na akademickej pôde Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (RKCMBF UK) v Bratislave v Aule Benedikta XVI. uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Náboženstvo a migrácia.

 

Jana Gasperová, ED ECAV na Slovensku, media(at)diakonia.sk | 1.3.2017

viac

Novoročné stretnutie s ministrom zahraničných vecí

V posledný januárový deň sa uskutočnilo tradično-netradičné novoročné stretnutie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom Lajčákom v priestoroch MZV a EZ SR.

 

Katarína Šoltésová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku | 16.2.2017

viac

20 rokov služby SED v Košeci

V stredu 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej diakonie v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia a 20 rokov zmysluplnej služby pre blížnych. Kázňou slova Božieho poslúžil biskup ZD Milan Krivda.

 

Anna Kušnírová, predsedníčka SR SED Košeca | 20.12.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart