Zborový deň v Prašníku-Pustej Vsi

V CZ ECAV Vrbové sa 9. 9. 2018, t. j. na 15. nedeľu po Svätej Trojici, konal zborový deň na tému „Bremeno ustarostenosti". Veriaci sa zišli v Božej prírode v amfiteátri v Prašníku-Pustej Vsi.

Zborová farárka Dana Murínová kázala na text Mt 6, 31 – 34. Zdôraznila, že sa nemáme báť o to, čo budeme jesť, piť, zaodievať sa, ale hľadať Božiu vôľu, venovať sa jeden druhému, pomáhať si a byť lepšími a úprimnejšími Božími deťmi. Počas občerstvenia, keď sa podával guláš, káva a voda, zdôraznila, že existuje sedem hriechov: 1) Obžerstvo, 2) Lenivosť, 3) Lakomstvo, 4) Smilstvo, 5) Pýcha, 6) Závisť a 7) Hnev. Máme sa vystríhať týchto hriechov, do ktorých nás svet láka a ťahá, a máme radšej rozširovať okolo seba lásku, pokoj, porozumenie pre nevládnych a úctu k našim predkom, ktorí vybudovali náš kostol vo Vrbovom. Máme byť pokorní a vďační za každý deň, ktorý nám Pán Boh daruje.

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 11.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart