Záchrana pamiatok v Drienčanoch pokračuje

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drienčany aj v roku 2017 pokračoval v obnove národnej kultúrnej pamiatky, keď bol schválený projekt s názvom „III. etapa obnovy múru ohradného v Drienčanoch – dezolátny stav“, č. MK-3735/2017/1.1.

Práce boli náročné, keďže sa opravovala severná časť múru aj časť východnej strany. Na niektorých miestach už múr ani neexistoval. Bolo potrebné voziť kameň z okolia, na niektorých miestach rozobrať uvoľnené kamenné murivo a následne ho premurovať a domurovať chýbajúce časti múru.

Táto obnova bola realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky cez grantový program „Obnovme si svoj dom“ vo výške 10 000 €. Z celkovej sumy rozpočtu 18 451 € sa Cirkevný zbor ECAV Drienčany spolupodieľal 5 percentami. Práce uskutočnila firma SPODSTAV z Lučenca.

Štefan Gabčan, námestný farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart