Večer v kostole a služby Božie na koniec školského roka v Babinej

V piatok 22. 6. 2018 o 18.00 hod. sa v Evanjelickom a. v. kostole v Babinej konalo misijné podujatie s názvom „Večer v kostole“ a vo 4. nedeľu po Sv. Trojici sa uskutočnili služby Božie venované ukončeniu náboženskej výučby a školského roka 2017/2018.

Piatkové podujatie otvoril spev piesne „Boh nás pozýva“ v podaní spevokolu Cirkevného zboru ECAV Babiná. Po úvodnom privítaní a modlitbe nasledoval pestrý program. Jeho cieľom bolo uvedomiť si význam chodenia do kostola a vzájomne sa posilniť vo vzťahu k Trojjedinému Pánu Bohu. Téma bola vymedzená otázkou: „Čo mám činiť, aby som bol spasený?“ Odpoveď na ňu sme spoločne hľadali na základe biblických slov zo Skutkov apoštolov 16, 22 − 34. Cez ich výklad a tiež prostredníctvom viacerých aktivít pre deti i dospelých (usporiadanie slov biblických veršov vytlačených na papieroch, tajnička, skladanie rozstrihnutých obrázkov s kresťanskou tematikou, pexeso s kresťanskými symbolmi, maľovanka kostola) si všetci prítomní mali možnosť uvedomiť, že tá odpoveď znie: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!“ To však neznamená veriť si niekde sám, súkromne doma a prezentovať to len slovne, bez akýchkoľvek prejavov, ale kresťanskú vieru dokazovať v každodenných životných postojoch, v spôsobe života s prepojením na život v spoločenstve cirkvi. Nechýbal ani spoločný spev i ďalšie dve piesne v interpretácii spevokolu. Po skončení oficiálneho programu v kostole podujatie pokračovalo spoločným opekaním vo farskom dvore.

Vo 4. nedeľu po Svätej Trojici 24. 6. 2018 sa uskutočnili služby Božie, ktoré boli venované ukončeniu náboženskej výučby a školského roka 2017/2018. Po kázni prebehlo aj vyhodnotenie činnosti detskej besiedky, na ktorej sa deti stretávali k počúvaniu biblických príbehov každú nedeľu okrem sviatkov a prázdnin. Za aktivitu dostali knižné odmeny s biblickým obsahom.

Vďaka patrí Pánu Bohu za všetky Jeho dobrodenia, ktoré nám aj v našom cirkevnom zbore preukázal v uplynulom školskom roku aj za požehnané chvíle na oboch spomenutých podujatiach.

Roman Sarvaš, námestný farár CZ ECAV Babiná  | 2.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart