Večer o F. Ruppeldtovi v Novom kostole

V bratislavskom Novom ev. kostole na Legionárskej ul. sa 2. júna 2013 uskutočnil Večer venovaný pamiatke Fedora Ruppeldta, evanjelického biskupa, ekumenika, výraznej a všestrannej osobnosti našej cirkvi.

Úvodné slovo povedal Marián Kaňuch, zborový farár v Žiline – niekdajšom Ruppeldtovom pôsobisku. Osobnosť, dielo a odkaz Fedora Ruppeldta v prednáške priblížil doc. Miloš Kovačka z Martina. Zaujal hodnotným, oslovujúcim obsahom i živosťou prednesu. Pripomenul aj nateraz nespracované Ruppeldtove denníky (cca 50-tisíc strán), ktoré – ako cenný dobový prameň – sú výzvou pre historikov.

Súčasťou podujatia bol aj spoločný spev piesní z Evanjelického spevníka (ES). Spomedzi tých, ktoré Fedora Ruppeldt preložil z angličtiny, zazneli dve: Svieť svetlo, svieť (ES 315) a Zostaň pri nás (ES 439). Oľga Lackovičová predniesla Ruppeldtovu báseň Matka. Spevokol domáceho cirkevného zboru pod vedením Viery Jägerovej prispel do programu tromi piesňami.

Pre účastníkov Večera v kostole bola k dispozícii aj kniha (zborník) o Fedorovi Ruppeldtovi pod názvom Život a dielo. Stretla sa so značným záujmom. V záverečnej modlitbe poďakoval za Božie pôsobenie v cirkvi cez brata biskupa Ruppeldta senior Boris Mišina.

Foto: Ľudmila Budajová

Martin Šefranko, zborový farár, CZ ECAV BA Legionárska | 4.6.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart