V Slizkom pokračovali práce na kostole

Ministerstvo kultúry SR podporilo Cirkevnému zboru ECAV Budikovany v roku 2017 viacero projektov. Jedným z nich bol projekt s názvom “Projektová dokumentácia statického zabezpečenia krovu a výmena poškodených klampiarskych prvkov – HAVARIJNÝ STAV“ na Evanjelickom kostole v Slizkom, č. MK-3750/2017/1.1.

Dôvodom na vypísanie projektu bolo zatekanie do kostola cez strechu a zlomené nosné trámy stropu kostola. Projekt sa poradilo realizovať vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sume 10 000 €, pričom cirkevný zbor sa podieľal 5%-ným spolufinancovaním z celkovej sumy rozpočtu 13 548 €. Firmou PROMOST – ST, prevádzka Lučenec, bola vypracovaná projektová dokumentácia statického zabezpečenia krovu, ktorá je nevyhnutná na záchranu národnej kultúrnej pamiatky. Vďaka týmto finančným prostriedkom sa podarilo zamedziť aj ďalšiemu zatekaniu a následnému poškodzovaniu kostola. Vykonali sa viaceré klampiarske práce, výmena oplechovania a poškodených, prípadne chýbajúcich odkvapových žľabov a zvodov. Práce realizovala firma SPODSTAV z Lučenca. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám s Božou pomocou podarí uskutočniť všetky potrebné práce spojené s opravou NKP, aby sme sa v ňom opäť mohli stretávať a zachovávať ho pre ďalšie generácie.

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart