V Kálnici si uctili veľkého syna nášho národa

V Kálnici, filiálke CZ ECAV Beckov, 18. marca 2017 inštalovali pamätnú tabuľu, ktorá je venovaná Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, evanjelickému farárovi a veľkej osobnosti našich národných dejín.

Kálnica, malá dedinka, kedysi čisto evanjelická, je od Beckova vzdialená dobrú hodinu pešej chôdze cez kopec Lipky. Touto cestou Kálničania vyše sto rokov každú nedeľu v zástupoch kráčali na služby Božie do Beckova, až kým si v roku 1948nepostavili vlastný kostol.

Kedysi touto istou cestou chodieval aj mladý Hurban, keď chcel navštíviť svojich krstných rodičov Viktoryovcov, mlynárov v Kálnici. Navštevoval ich často, pretože rád počúval rozprávanie zaujímavých historiek a príbehov od svojej krstnej mamy aj ľudí, ktorí chodili do mlyna. Kálnickí evanjelici na to s hrdosťou spomínajú. Každý rok začiatkom jari si občania Kálnice pripomínajú výročie Hurbanovho narodenia malou slávnosťou v parku, ktorý pomenovali podľa Jozefa Miloslava Hurbana. V parku je inštalovaná jeho socha od rezbára Jána Bolebrucha.

Od 18. marca zdobí tento park krásna pamätná tabuľa, ktorá je venovaná tomuto známemu evanjelickému farárovi a veľkej osobnosti našich národných dejín.

Odhaleniu tejto pamätnej tabule predchádzal turistický pochod po Hurbanovom chodníku z Beckova do Kálnice, kde sa uskutočnila slávnosť, organizovaná obcou a miestnou organizáciou Matice slovenskej, za hojnej účasti občanov Kálnice, okolitých dedín a zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja, Nového Mesta nad Váhom a vyšších orgánov Matice slovenskej. Vzácnymi hosťami boli aj sestra seniorka Považského seniorátu Eva Juríková, predsedníctvo nášho cirkevného zboru a rímskokatolícky farár Cyril Adam. Brat farár Dušan Vaňko sa prítomným prihovoril a prispel do programu vlastnou skladbou o štúrovcoch.

Srdečnosť celému podujatiu dodalo vystúpenie miestnej speváckej skupiny Šípkari, ako aj pozvanie všetkých účastníkov na pohostenie. Kálničania pripravili príjemné prežitie tohto, hoci aj trošku upršaného popoludnia a tešia sa z novej pamätnej tabule, na ktorú sú patrične hrdí.

Foto: Peter Kočický

Ružena Bandurová, Kálnica | 23.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart