Strom reformácie vo Svätom Petre

V 20. nedeľu po Svätej Trojici 29. októbra 2017 bola v rámci služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV Svätý Peter pri Komárne spomienka na Júliusa Daniela Mišiaka pri jeho nedožitých 95. narodeninách.

Brat farár Daniel Mišiak spolu s manželkou Ruženou, rod. Huckerovou, ako zborovou kantorkou a katechétkou požehnane pôsobili vyše 52 rokov v tomto presídleneckom zbore.

Na slávnostnej pripomienke v predvečer 500. výročia reformácie, spojenej so zasadením Stromu reformácie, bol hosťujúcim kazateľom Samuel Ján Mišiak, farár myjavský, syn zvečnelého. Liturgovali Jaroslava Mišiaková a domáci farár Miloš Zaťko, ktorého zbor i hostia pozdravili pri jeho 60. narodeninách.

Pamiatka spravodlivých nech je v zbore požehnaná!

Samuel Ján Mišiak, Myjava | 4.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart