Stretnutie žien Myjavského seniorátu 2018

V 19. nedeľu po Svätej Trojici 7. 10. 2018 sa v Sobotišti konalo stretnutie žien Myjavského seniorátu. Po dopoludňajších službách Božích k Poďakovanie za úrody zeme bol kostol nádherne vyzdobený Božími darmi − jesennými darmi prírody.

Všetky ženy, ale aj prítomných mužov privítal domáci farár Rastislav Hvožďara, ktorý vykonal aj úvodnú pobožnosť. V rámci nej z úst mládežníčky zaznel aj príhodný text Príslovia 31 Chvála súcej ženy. Počas popoludnia niekoľkokrát vystúpila skupina SMS - Sobotištský mládežnícky spevokol. Tvoria ho dievčatá vo veku 12 - 18 rokov s nádhernými hlasmi. Ich spev, sprevádzaný hrou na klávesy, husle, gitaru a flautu, všetkých zaujal a veľmi pekne znel celým chrámom. Spevokol vedie učiteľka Anna Praskačová.

V druhej časti stretnutia vystúpila sestra Vlasta Okoličányová z Univerzitnej knižnice v Bratislave, ktorá predstavila knihu Reformácia po praslici. Práve ona a kolektív spolupracovníčok boli autorkami tohto diela. Príprava knihy a zbieranie materiálov trvalo niekoľko rokov. Kniha predstavuje výnimočné evanjelické ženy 16. - 18. storočia, ktoré na historickom území Slovenska významnou mierou prispeli k šíreniu ducha reformácie. Tak je to aj zaznačené v úvode knihy, ktorý napísala Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ na Slovensku. Ako motto v úvode použila texty Skutky apoštolov 2, 17 - 18 a Joel 3, 1 - 2. Sestra Okoličányová postupne pútavým spôsobom priblížila životné príbehy a prácu všetkých jedenástich žien, ktorých osudy sú v knihe zobrazované. V závere knihy, ktorý podobne ako úvod je napísaný trojjazyčne, je o každej z nich uvedená krátka charakteristika. Knihu si bolo možno zakúpiť a všetky prinesené výtlačky sa ihneď vypredali. Sestra Okoličányová ich v rámci malej autogramiády aj vďačne podpísala. Za prijatie pozvania na naše stretnutie a zaujímavé vystúpenie jej poďakovala konseniorka MYS Iveta Vachulová a odovzdala jej kyticu jesenných kvetov. Zároveň poďakovala i cirkevníkom zo Sobotišťa za prípravu tohto spoločného popoludnia.

Na záver sa prihovoril senior Myjavského seniorátu Miroslav Hvožďara. Pozdravil všetkých prítomných, pričom vyzdvihol prácu žien v rodine, v domácnosti aj na pôde cirkevných zborov. Požehnaním sa skončila oficiálna časť stretnutia žien Myjavského seniorátu. Domáce cirkevníčky potom pozvali hostí na posedenie pri kávičke a občerstvení. Ženy sa ešte dlho rozprávali a tém na rozhovory bolo naozaj dosť. Takýmto príjemným spôsobom skončilo stretnutie žien, ktoré prinieslo všetkým naozaj pekné, požehnané chvíle.

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 22.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart