Spomienka na bratov farárov v Maškovej

V nedeľu 8. apríla 2018 sme si na službách Božích v CZ ECAV Mašková pripomenuli 200. výročie narodenia farára Karola Dedinského. O týždeň, 15. apríla, sme si pripomenuli maškovského rodáka Daniela Maróthyho.

Brat farár Karol Dedinský pôsobil v tomto zbore 33 rokov (1842 − 1875). Po službách Božích sa cirkevníci premiestnili na cintorín k pamätníku brata farára, syna seniora Ondreja Dedinského, ktorý pôsobil v Maškovej 39 rokov. Po príhovore domáceho brata farára Dušana Chovanca sa duchovnou básňou Odkaz predkov od Daniela Šovca prihovorila presbyterka Zlatica Antalová. Po uložení kytice sestrou dozorkyňou Ing. Radkou Kajbovou a po modlitbe sme zaspievali duchovnú pieseň, ktorou sme zakončili túto spomienku.

Daniel Maróthy sa narodil v Maškovej 14. 4. 1825 a zomrel v Ľuboreči 18. apríla 1878. Brat farár nielen zvestoval slovo Božie, ale aj burcoval národné povedomie básňami a článkami.

Ďakujeme Pánu Bohu za bratov farárov a za všetko, čo vykonali pre náš cirkevný zbor, ale aj pre celý národ.

Dušan Chovanec, námestný farár, CZ Mašková | 25.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart