Seničania na návšteve Hlbokého

Spoločenstvo evanjelických žien pri CZ ECAV Senica pripravilo pre senických cirkevníkov vychádzku do neďalekého Hlbokého, kde navštívili Pamätnú izbu J. M. Hurbana a položili kyticu kvetov na jeho hrob.

V jedno nedeľné augustové popoludnie stála skupina Seničanov pred Pamätnou izbou Jozefa Miloslava Hurbana, ktorá bola verejnosti sprístupnená 18. marca 1967 pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Tu nás už privítala Vilma Tomášová, ktorá tu turistov sprevádza viac ako 10 rokov. Podala veľa zaujímavých informácií, pričom upriamila pozornosť na vyložené písomnosti, fotografie i drobné osobné predmety J. M. Hurbana a ochotne odpovedala na položené otázky. V závere sa nezabudla pochváliť prekrásnymi hlbockými krojmi, ktoré sú vystavené na figurínach vo vstupnej hale. Napriek tomu, že Hurbanovi nebola priaznivo naklonená vtedajšia vrchnosť sídliaca v Senici, dnešní Seničania si bývalého hlbockého farára veľmi vážia a sú hrdí na to, že práve takýto zanietený človek žil v ich susedstve.

Potom skupinka prešla na cintorín, kde sme položili na jeho hrob kytičku kvetov a predtým sa spoločne pomodlili. Zašli sme i k starému hrobu, pri ktorom je tabuľa s podrobným popisom jeho pohrebu i udalostí, ktoré s ním súviseli. Je tu menný zoznam všetkých, ktorí finančne prispeli na pomník. Skladali sa naň vyše 4 rokov. Je na ňom nápis „Sláva národa hodná je obetí“. V roku 1948 bol postavený Hurbanovi nový pomník - mohyla - v strede cintorína, kam boli jeho ostatky preložené 11. júna 1949.

Cestou z cintorína sme sa zastavili v kostole, ktorý je celý obstavený lešením. Vo vnútri sú zahalené lustre i oltár, pretože sa tu intenzívne pracuje. Všetko sa chystá na celoslovenské oslavy 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Zároveň bude odhalená i pamätná tabuľa na Pamätnej izbe J. M. Hurbana.

Návšteva Hlbokého končila na pekne obnovenej fare. Všetky priestory tu dýchali novotou a práve v nich nás privítali hlbocké cirkevníčky. V horúcom počasí ponúkli nielen pohár minerálky, ale aj kávičku so zákuskom. Pri spoločných rozhovoroch sa dohodla i brigáda a niekoľko žien zo Senice prišlo o pár dní vypomôcť s drobnými prácami na kostole.

Na záver sa senický farár Juraj Šefčík (v súčasnosti aj hlbocký administrátor) pomodlil a poďakoval za príjemne a užitočne strávené popoludnie.

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 29.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart