Reštaurovanie kazateľnice v Hostišovciach 2017

Jedným z podporených projektov v roku 2017 bolo reštaurovanie drevenej kazateľnice v Hostišovciach, v ktorom sa pokračuje už od roku 2014, keď sa robil reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie.

Cirkevnému zboru Budikovany sa podarilo realizovať projekt vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky cez grantový program „Obnovme si svoj dom“ po schválení projektu s názvom „III. záverečná etapa reštaurovania drevenej kazateľnice v Ev. a. v. kostole v Hostišovciach“, č. MK-3751/2017/1.1. Projekt bol podporený sumou 6 000 €. Cirkevný zbor spolufinancoval projekt 5 percentami z celkového rozpočtu 13 300 €. Reštaurovanie uskutočnili reštaurátori Mgr. art. Peter Gregvorek a Mgr. art. Miroslav Janšto.

Aj keď toto mala byť záverečná etapa, nepodarilo sa získať dostatok finančných prostriedkov, preto bude nutné zháňať ďalšie. Na rok 2018 bola podaná ďalšia žiadosť v rámci novej výzvy na predkladanie projektov cez Ministerstvo kultúry SR. Veríme, že sa podarí získať finančné prostriedky a IV. etapa už bude skutočne záverečnou.

Na fotografii je kazateľnica pred reštaurovaním.

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart