Reštaurovanie kazateľnice v Hostišovciach

V roku 2016 sa Cirkevnému zboru ECAV Budikovany podarilo realizovať reštaurovanie drevenej kazateľnice v Evanjelickom a. v. kostole vo filiálke Hostišovce.

Je to pokračovanie reštaurovania po schválení projektov v roku 2014 a 2015. Kazateľnicu bolo nutné reštaurovať, keďže drevené časti boli značne napadnuté drevokazným hmyzom, došlo k rôznym mechanickým poškodeniam, polychrómia bola poškodená a znehodnotená viacerými neodbornými premaľbami. Zároveň došlo k vážnemu poškodeniu statiky rečniska s prístupovým schodiskom. II. etapa reštaurovania drevenej kazateľnice bola realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR cez grantový program „Obnovme si svoj dom“, kde bola podporená sumou 5 000 €, a vďaka 5%-nému spolufinancovaniu Cirkevným zborom ECAV Budikovany vo výške 520 €. Reštaurovanie uskutočnili reštaurátori Mgr. art. Peter Gregvorek a Mgr. art. Miroslav Janšto.

Reštaurovanie je ešte potrebné ukončiť. Cirkevný zbor podal ďalší projekt pre III. záverečnú etapu. Veríme, že sa to podarí a my tak budeme môcť kazateľnicu v chráme Božom plne využívať. Nech Pán Boh požehná aj toto vzácne dielo.

Terézia Gabčanová, zborová farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart