Ratkovské duchovné osobnosti 2013

V druhú júnovú nedeľu 9. júna 2013 sa opäť zaplnil Ev. a. v. chrám Boží v Ratkovej na slávnostných službách Božích, ktorých neoddeliteľnou súčasťou už po tretíkrát bola literárno-hudobná kompozícia „Ratkovské duchovné osobnosti“. Kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

Na slávnostných službách Božích sa okrem domácich cirkevníkov zúčastnila aj delegácia zo Slovenského evanjelického cirkevného zboru a. v. v Budapešti so svojou farárkou Hildou Gulácsiovou-Fabulyovou.

Hlavným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik, ktorý sa prítomným prihovoril na základe textu Poďte, lebo už je všetko hotové (L 14, 17) a Izaiášovho proroctva Ó, všetci smädní, poďte k vode! Kupujte, jedzte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko!... Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchate a budete žiť! Vo svojej kázni sa zamýšľal nad súčasným spoločenským trendom, keď po materiálnej stránke sme síce bohatí, ale duchovne sme prázdni. Upozornil nás, že sa stávame otrokmi márnych vecí, lebo tie majú slúžiť nám, a nie my im. Pán biskup sa v kázni zameral aj na výročia, ktoré si stredogemerská obec Ratková tento rok pripomína, a to 600 rokov od prvej písomnej zmienky, 550 rokov od vysvätenia husitským duchovným a 490 rokov luteranizmu v tomto regióne.

Liturgovali senior Gemerského seniorátu Jerguš Olejár, konsenior Gemerského seniorátu Dušan Pavel Hrivnak, administrátorka ratkovského cirkevného zboru Adriana Hrivnaková, Vladimír Schvarc a Mgr. Hilda Gulácsiová-Fabulyová. Prítomných pozdravili poslanec Banskobystrického vyššieho územného celku MVDr. Ján Šeševička, dozorca Gemerského seniorátu Ing. Ján Štefan, duchovný vo Švedlári Vladimír Schvarc, ktorý práve v Ratkovej začínal službu na Pánovej vinici, a prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.

Po skončení služieb Božích sa prítomní prostredníctvom literárno-hudobnej kompozície „Ratkovské duchovné osobnosti“ oboznámili s historickými udalosťami týkajúcimi sa cirkevného zboru Ratková, ako aj obce. O dávnej a slávnej minulosti ratkovského cirkevného zboru, ako aj obce sa dozvedeli prostredníctvom Juraja Sarvaša, bývalého člena Slovenského národného divadla v Bratislave. Zároveň sme si v jeho podaní vypočuli verše Martina Rázusa a Pavla Országha Hviezdoslava.

Autorom scenára, režisérom literárno-hudobnej kompozície „Ratkovské duchovné osobnosti“ bol doc. Juraj Sarvaš, ktorý bol zároveň hlavným účinkujúcim. Majstrovi Sarvašovi vynikajúco sekundovali študenti herectva Linda Kissová a Ľudovít Košík. Hovorené slovo „prerušovala“ hudobná skupina Sexit z Rožňavy. V podaní jej vedúceho Eugena Pala Baláža zazneli piesne Kdož jsou Boží bojovníci, Padala rosička, Hej, pane králi a Hviezdy. Prítomným naskočili zimomriavky pri počúvaní Mozartovho Tureckého pochodu, ale aj pri tónoch fujary. Zahanbiť sa nedali ani majstri hovoreného slova, keď v rámci programu Ľ. Košík zanôtil pesničku Sobotienka ide a k nemu sa pridal J. Sarvaš s L. Kissovou.

Cieľ literárno-hudobnej kompozície oživiť cirkevný, ale aj spoločenský život v zabudnutom ratkovskom regióne vyšiel.

Daniela Baranová, CZ ECAV Ratková | 24.6.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart