Posviacka organa v Horných Zeleniciach

Vo 4. nedeľu po Veľkej noci (Cantate) sa v CZ Horné Zelenice konali slávnostné služby Božie s posviackou zreštaurovaného organa. Kráľovský hudobný nástroj na podnet sestry farárky Lenky Sedláčkovej a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR k svojim 165. narodeninám znovu nadobudol pôvodnú kvalitu.

Spoločenstvo oslavujúcich v chráme privítala zborová dozorkyňa Jana Klačová. Posviacku vykonala seniorka BAS doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.. Slovo Božie zvestoval biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Zborový spevokol Ratolesť zaspieval piesne z Evanjelického spevníka za organového sprievodu. V rámci bohoslužieb odzneli aj organové skladby "Ach, was soll ich Sünder machen" J. S. Bacha v prednese Ing. Dušana Synaka a "Voluntary in G“ skladateľa Johna Stanleyho v prednese Ing. Igora Kiliana. Zborová kurátorka Darina Synaková prečítala báseň Óda na organ od Vincenta Blažka.

Ďakujeme Pánu Bohu za tento deň, ale predovšetkým za to, že aj týmto dielom bol vykonaný dobrý krok pri zachovávaní dedičstva predkov a jeho odovzdávaní k použitiu budúcim generáciám. Nech sa mnohé srdcia oslavou Božieho mena zachvejú aj pri tomto organe.

Foto: Andrej Lackovič

Olina Kolar, zborová farárka, CZ ECAV Horné Zelenice | 9.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart