Posviacka obnoveného organa v Turej Lúke

Cirkevný zbor ECAV Turá Lúka v nedeľu 8. 10. 2017 prežíval významnú udalosť. Po takmer troch desaťročiach zazneli na službách Božích tóny pôvodného vzácneho organa z dielne slovenského organára Martina Šašku z polovice 19. storočia.

Organ bol v roku 1992 odstavený a nahradený digitálnym organom, ktorý tento vzácny nástroj nahrádzal dodnes. Prvé myšlienky o oprave tohto desať registrového organu vznikali pred dvoma rokmi. Po schválení zborovým konventom oslovil cirkevný zbor moravského organára Richarda Stehlíka a v januári tohto roku sa začala kompletná generálna oprava, ktorá trvala do konca augusta.

Slávnostná posviacka sa konala na dopoludňajších službách Božích, kde zvesťou slova Božieho poslúžil a posviacku vykonal emeritný biskup prof. ThDr. Július Filo. Spoluliturgovali domáca sestra farárka Iveta Vachulová, policajná duchovná Júlia Štofanová a farár z Brezovej pod Bradlom Ján Lichanec. Na službách Božích zaspieval spojený spevokol cirkevných zborov Turá Lúka a Myjava pieseň Haleluja, celý vesmír spieva. Na organe hral Marián Cambel a Martin Melišík, na priečnej flaute zahrala Daniela Stehlíková.

Po službách Božích sa v zborovom dome konal slávnostný obed pre všetkých návštevníkov, po ktorom nasledoval kolaudačný organový koncert, na ktorom sa so svojimi hudobnými darmi predstavili viacerí sólisti. V prvej časti koncertu po privítaní domácej sestry farárky a duchovnom slove brata Radima Pačmára, kaplána Považského seniorátu, sa predstavili kantori Myjavského seniorátu, a to M. Cambel, T. Kyselica, J. Holičová, M. Černek a J. Pleša. Biblické písne od A. Dvořáka zaspievala Z. Redechová, variácie na chorál Adoro te Devote na priečnej flaute zahrala D. Stehlíková.

Druhá časť bola venovaná Jurajovi Tranovskému. M. Melišík svojou hrou a spevom piesní z Cithary sanctorum potešil mnohých, najmä tých, ktorí s Tranovského kancionálom vyrastali a boli s ním úzko spätí. Básne od M. Haľamovej v tomto pásme citlivo predniesla konfirmandka S. Majdlenová. V poslednej časti koncertu predstavil prítomným zaujímavosti o organe i priebeh celej opravy organár R. Stehlík. Nasledovalo vyvrcholenie koncertu v podaní špičkového slovenského organistu Martina Baku, ktorého ruky i nohy predstavili organ v celej jeho kráse. Mohutným potleskom na záver dali všetci prítomní najavo radosť nad vykonaným dielom a vďaku všetkým účinkujúcim, ktorým každému osobne poďakovala aj sestra farárka I. Vachulová.

Generálna oprava organu je pre každý cirkevný zbor určite veľkou výzvou. So slovami na perách "Proste a dostanete" sa cirkevný zbor do tejto výzvy rozhodol pustiť. Preto najväčšia vďaka patrí predovšetkým nášmu milostivému Hospodinovi, ktorý toto dielo požehnal, a tiež všetkým tým, ktorí ho vkladali do svojich modlitieb. Vďaka patrí všetkým dobrodincom, ktorí svojimi milodarmi prispeli na opravu. Poďakovanie patrí všetkým mužom i ženám, ktoré usilovne pracovali pri rôznych prácach - varení slivkových gúľ, lekváru či pečení vianočných oplátok, ktoré sa predávajú na rôznych kultúrnych podujatiach a výťažok z predaja bol venovaný práve na opravu organa.

Marián Cambel, kantor CZ ECAV Myjava | 17.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart