Pamiatka posvätenia chrámu v Králi

V nedeľu 17. septembra 2017 uplynulo presne 45 rokov od vysvätenia chrámu Božieho v obci Kráľ (CZ ECAV Tornaľa). Novoklenovčania z dcérocirkvi Kráľ-Abovce, ale i z okolitých obcí si túto udalosť pripomenuli na slávnostných službách Božích.

Na začiatku služieb Božích rodákov z rôznych častí regiónu Gemera-Malohontu, vzácnych hostí ale i domácich viery privítal zborový dozorca Daniel Poprocký. Na službách Božích liturgovali bratia farári, ktorí v CZ Tornaľa, a teda aj v dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce pôsobili alebo pôsobia ako zboroví farári a ktorí dodnes vykonávajú kňazskú službu: generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky plk. Marian Bodolló, duchovný EPS npor. Ondrej Rišiaň, farár CZ ECAV Tomášovce Michal Gubo a súčasný farár CZ ECAV Tornaľa Marcel Ištván. Slávnostným slova Božieho kazateľom bola Viktória Lisáková, seniorka Rimavského seniorátu, ktorá za základ kázne volila verše 17 – 18 z 2. kapitoly knihy Nehemiáš. Vystúpil aj domáci spevokol pod vedením sestry kantorky Zuzany Turisovej. Na záver služieb Božích chrámom mohutne zaznela evanjelická hymna Hrad prepevný.

K atmosfére sviatočného dňa prispeli aj bratia a sestry z Cirkevného zboru ECAV Košice, ktorých domáci viery z dcérocirkvi Kráľ-Abovce pri tomto výročí pozvali. Prečo? Lebo mnohí Novoklenovčania v druhej polovici 20. storočia z regiónu Gemera-Malohontu odišli za prácou do Košíc a stali sa pevnou súčasťou tamojších cirkevných zborov. A tak po skončení služieb Božích v kostole v Králi vystúpil spevokol Chválospev z Košíc, ktorého program zostavila a uvádzala dirigentka Emília Gállová. Prostredníctvom duchovných piesní sa s nami podelili o radosť, že sa môžeme vzájomne povzbudiť vo viere, rozhojniť v láske i odvážiť sa mať nádej na jedinom základe, ktorým je Ježiš Kristus. Domácim viery sa prihovoril Samuel Linkesch, farár CZ ECAV Košice.

Michal Hruška st., presbyter dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce a predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi, bratom a sestrám pripomenul priebeh výstavby kostola v Králi. Základný kameň chrámu bol položený a posvätený seniorom Rimavského seniorátu Ondrejom Figulim v r. 1969 za pôsobenia zborového farára Vladimíra Gála. Kostol bol vysvätený a daný do užívania na oslavu Boha a zvelebovanie cirkvi Jeho svätej 17. 9. 1972 ThDr. Jánom Michalkom, generálnym biskupom ECAV na Slovensku, za pôsobenia zborového farára Lóranta Štrompfa.

Popoludnie tohto sviatočného dňa pokračovalo živými rozhovormi domácich viery a hostí, spomínaním pamätníkov ale i štedrým pohostením v Zborovom dome ECAV v Králi. Pre spomienku na túto slávnosť bratia a sestry z košického spevokolu Chválospev aj bratia farári dostali drobné spomienkové predmety. Pripravila ich sestra Mária Slopovská z Kráľa, ktorá pri zhotovovaní využila svoju záľubu v ručných prácach, za čo jej patrí poďakovanie organizátorov slávnosti.

Ďakujeme Trojjedinému Pánu Bohu, že domácich viery z Kráľa a Aboviec posilňoval pri prípravách tohto radostného dňa, ako aj za požehnané chvíle, počas ktorých sme sa mohli navzájom povzbudiť v našej evanjelickej viere.

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 27.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart