Oslavy 200. výročia narodenia Dr. J. M. Hurbana

CZ ECAV Hlboké dáva do pozornosti všetkým členom ECAV na Slovensku, ako aj všetkým občanom Slovenska, že si tento rok pripomíname 200. výročie narodenia Dr. J. M. Hurbana, ktorému budú venované podujatia 19. marca 2017 v Beckove a 17. septembra 2017 v Hlbokom.

Jozef Miloslav Hurban bol evanjelický kňaz, superintendent Prešporskej patentálnej superintendencie, prvý predsedu SNR, politik, spisovateľ, básnik, novinár, kodifikátor spisovnej slovenčiny. Jeho pamiatku si pripomenieme na slávnostných službách Božích v nedeľu 19. marca 2017 v Beckove a v nedeľu 17. septembra 2017 v Hlbokom; z oboch miest RTVS – STV odvysiela priamy prenos. Po službách Božích bude nasledovať bohatý duchovno-kultúrny program.

Pri tejto príležitosti sa v Hlbokom dokončuje rekonštrukcia dvoch národných kultúrnych pamiatok: pamätnej fary a evanjelického kostola. Práce na rekonštrukciách sa začali v roku 2014 opravou strechy na evanjelickej fare a pokračovali v roku 2015 obnovou fasády a výmenou okien. V roku 2016 nasledovala oprava strechy kostola, realizovanie areálovej dažďovej kanalizácie a reštaurátorský výskum kostola. Popri týchto prácach sa konala i rekonštrukcia interiéru fary pozostávajúca z výmeny elektrických, vodovodných a kanalizačných rozvodov, obnovy kúpeľne, kuchyne, kancelárie a zborovej miestnosti.

V roku 2017 plánujeme dokončiť začaté práce komplexnou obnovou fasády kostola v zmysle reštaurátorského výskumu. Doposiaľ vykonané práce mohli byť realizované najmä vďaka Pánu Bohu, dotáciám z Ministerstva kultúry SR, TTSK, obce Hlboké, Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, komisie Pfarrerinnen und Pfarrerhilfe a štedrým darcom zo zboru a z okolia.

Juraj Šefčík, administrátor zboru; Peter Válka, zborový dozorca; Miloš Čobrda, zborový kurátor a starosta obce Hlboké | 27.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart