Oprava strechy na kostole v Budikovanoch

Tretím podporeným projektom Cirkevného zboru ECAV Budikovany cez dotáciu Ministerstva kultúry SR v programe „Obnovme si svoj dom“ bola v roku 2017 „Výmena strešnej krytiny na Evanjelickom kostole v Budikovanoch – HAVARIJNÝ STAV“, č. MK-3939/2017/1.1.

Tešíme sa, že po treťom pokuse podávania projektov na zatekajúcu azbesto-cementovú strechu v Budikovanoch sa to nakoniec sčasti podarilo. Z celkového rozpočtu 32 351 € bola cirkevnému zboru schválená dotácia vo výške 5 000 €. Cirkevný zbor spolufinancoval tento projekt 5 percentami z celkového rozpočtu. Nakoľko z tejto sumy sa nedala realizovať celková výmena krytiny tak, aby boli dodržané všetky predpisy spojené s likvidáciou nebezpečného odpadu (azbesto-cementová krytina), v súlade so zmluvnými podmienkami sa opravoval krov, latovanie a debnenie. Chýbajúce časti krytiny, cez ktorú zatekalo do kostola, sa opravili vhodným materiálom, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu a znehodnocovaniu kostola. Práce uskutočnila firma SPODSTAV z Lučenca.

Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa podarilo realizovať tento projekt. Veríme a dúfame, že v budúcnosti budeme vedieť vďaka ďalšej finančnej pomoci tento kostol z roku 1804 opraviť a zachovať, aj keď to v maličkej dedinke na Rimave s počtom obyvateľov okolo 50 nie je vôbec ľahké.

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart