Oprava poškodeného stropu v Slizkom

CZ ECAV Budikovany bol v roku 2016 podporený cez Ministerstvo kultúry SR v dvoch projektoch. Jedným bolo úspešné pokračovanie reštaurovania drevenej kazateľnice v Hostišovciach a druhým oprava havarijného stavu stropu – podhľadu v lodi Ev. kostola vo filiálke Slizké.

Oprava bola realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR cez grantový program „Obnovme si svoj dom“, kde bola podporená sumou 5 000 €, a vďaka 5 %-nému spolufinancovaniu CZ ECAV Budikovany vo výške 774 €. Práce uskutočnila firma SPODSTAV z Lučenca.

Sme veľmi radi, že sa to podarilo po dvoch neúspešných pokusoch. Strop v kostole bol značne poškodený a prasknutý. Omietka spolu s podbitím postupne klesala a bolo nevyhnutné riešiť opravu stropu, aby nedošlo k jeho zrúteniu. Po demontáži poškodenej časti sa však zistilo vážnejšie poškodenie. Nosné trámy sú prehnité a zlomené. Opravu teda nie je možné v celosti uskutočniť. V prvom rade je teraz nutné staticky zabezpečiť krov a až tak pokračovať v celkovej oprave stropu. Pre rok 2017 sme podali ďalší projekt cez Ministerstvo kultúry na projektovú dokumentáciu statického zabezpečenia krovu a nutnú opravu poškodených klampiarskych prvkov, aby nedochádzalo k ďalšiemu zatekaniu do kostola a poškodzovaniu konštrukcie krovu a stropu. Čakajú nás náročné opravy, ktoré, veríme, s Božou pomocou zvládneme.

Touto cestou sa chceme poďakovať bratovi kurátorovi Mgr. Ivanovi Geckovi a jeho rodine, že nám počas celého tohto obdobia a hlavne v zimných mesiacoch ochotne a s láskou poskytujú svoju domácnosť na vykonávanie služieb Božích, keďže kostol teraz z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu opráv nemôžeme využívať. Zároveň ďakujeme aj členom cirkevného zboru za pochopenie a trpezlivosť.

Cirkevný zbor Budikovany je v Rimavskom senioráte veľmi maličkým zborom. No práce v ňom je naozaj dosť. Nielen v oblasti rómskej misie, ale aj v opravách vzácnych kultúrnych pamiatok, ktoré postavili naši predkovia a ktoré chceme zachovať pre ďalšie generácie. Ďakujeme preto každému ochotnému členovi, ktorý akoukoľvek formou pomáha v cirkevnom zbore.

Terézia Gabčanová, zborová farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart