Ocenenie sa dobrú spoluprácu

Pri príležitosti 50. výročia znovunadobudnutia štatútu mesta Vrbové a 25. výročia samostatnosti Slovenskej republiky zborová farárka Mgr. Dana Murínová prevzala pamätnú medailu za dobrú spoluprácu s mestom Vrbové.

Primátorka Dott. Mgr. Maggiová v knihe Jubilejná kniha mesta Vrbové, ktorá vyšla pri tejto príležitosti, napísala: „Takým malým životným priestorom pre nás je práve naše mestečko a náš štát. Sú v nekonečnom priestore tým miestom, ktoré má pre nás osobitnú, nenahraditeľnú hodnotu. My si to v tomto čase, keď si pripomíname mestské a štátne jubileá, hlbšie uvedomujeme. Teraz je tá vhodná chvíľa trochu postáť a obzrieť sa do minulosti. Veď minulosti vďačíme za prítomnosť. Básnik Svetloslav Veigl to výstižne povedal:
Prítomnosť každá z minulosti žije,
predkovia slávni sú jej korene,
v ich svetle rodí sa svet harmónie,
strom vzácny ovocím i po mene."


Ďakujem pani primátorke, ako aj pánu viceprimátorovi mesta Vrbové JUDr. Štefanovi Kubíkovi za skvelú spoluprácu a podporu, ktorú venujú nášmu cirkevnému zboru. Predovšetkým patrí veľká vďaka Pánu Bohu, že som stretla takýchto úžasných ľudí. "Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia!" (Ž 103, 1 − 2)

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 12.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart