Noc kostolov 2018 v Banskej Štiavnici

V piatok 25. 5. 2018 sa uskutočnil 8. ročník Noci kostolov, počas ktorej boli otvorené mnohé kostoly a modlitebne na Slovensku. Banská Štiavnica je, a to nielen počas tejto noci, jedným z najžiarivejších miest na mape lásky, porozumenia a vzájomnej spolupatričnosti kresťanov.

Veriaci z rôznych cirkví sa v Banskej Štiavnici niekoľkokrát do roka stretávajú pri spoločných modlitbách, spolupracujú na rôznych charitatívnych projektoch a nažívajú vo vzájomnej úcte a hlbokom porozumení. Nielen pre nich je Noc kostolov príležitosťou na spoločne prežité chvíle. Otvorené dvere a zažaté svetlá pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle, aby vstúpili a išli ďalej, aby sa stretli s kresťanstvom v modlitbe, hudbe, slove, architektúre a umení, aby sa obohatili o nevšedný nočný zážitok. Možno aj po prvý raz v živote.

Evanjelický kostol v Banskej Štiavnici privítal prvých návštevníkov o 18.00 hodine. Emotívnym príhovorom odvíjajúcim sa od slov Písma svätého sa prihovoril miestny brat kaplán Milan Bartko. Členka zborového presbyterstva Helena Šušková priblížila históriu, architektúru, významné osobnosti a udalosti súvisiace s kostolom. V poeticko-hudobnom pásme účinkovali členovia Autorského klubu v Banskej Štiavnici Janka Bernáthová-Lehotská, Eva Kolembusová, Zdenka Turáneková, Odo Kolembus, Mária Bucholcerová a na organe hral brat kantor Róbert Zacharovský. Krása vo veršoch duchovnej poézie i najdlhšej ľúbostnej básne na svete, Sládkovičovej Maríny, ktorá sa v r. 1845 v tomto kostole vydávala za pernikára a voskára Juraja Gerzsöa, vyvolala nejednu slzičku dojatia.

V rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny Márie sa v tom istom čase konala večerná svätá omša, ktorú viedol brat farár Ľudovít Frindt. Po jej skončení vítal návštevníkov najväčšieho banskoštiavnického chrámu miestny spevácky zbor.

Modlitebňa Prameň, v ktorej sa stretávajú cirkevné zbory Bratskej jednoty baptistov a Slova života, ponúkla v časovej nadväznosti na program ev. kostola krásnu prezentáciu fotografií všetkých spoločných ekumenických podujatí kresťanov v meste. Kazateľ BJB brat Jozef Píš spomínal na doterajšie spoločné aktivity a, uvedomujúc si ich hlboký význam, slovami modlitby ďakoval za lásku, porozumenie a jednotu, ktorá ich spája. Noc kostolov v Prameni spríjemňovali priateľské rozhovory a chutné pohostenie.

V rímskokatolíckom Kostole svätej Kataríny počas Noci kostolov dotvárali atmosféru gregoriánske spevy.

Janka Bernáthová, CZ Banská Štiavnica  | 29.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart