Návšteva Žipovčanov na Rimave

Veľkým prianím žipovského brata farára Stanislava Halušku bolo navštíviť cirkevné zbory Drienčany, Budikovany a Hrušovo v Rimavskom senioráte. Dôvodom bol fakt, že od ordinácie v roku 2004 tu pôsobí ich rodáčka Terézia Gabčanová so svojím manželom Štefanom.

Žipovčania si vybrali letný termín 22. a 23. júla, keď sa každoročne koná aj kultúrno-spoločenská akcia „Dedina ožíva“. Neodradila ich ani diaľka vyše 200 km, ani veľká horúčava. Prišli s mnohými očakávaniami, no tiež preto, aby pomohli týmto maličkým cirkevným zborom aj po finančnej stránke. Pre tých, ktorí sa zúčastnili na našej inštalácii za zborových farárov v roku 2007, to bolo známe prostredie, no väčšina tu bola po prvýkrát. Môžeme povedať, že tento dvojdňový výlet bol naším symbolickým stretnutím po desiatich rokoch.

Väčšiu časť tvoril spevokol, ktorý bol spolu s domácim ženským spevokolom súčasťou programu v kostole v Drienčanoch. Do kostola na kopci nie je ľahký prístup, zvlášť pre tých, ktorí sú trošku imobilnejší. Vedie hore starým a strmým schodiskom. Celý areál kostola však dýcha históriou. Farári v týchto cirkevných zboroch to nikdy nemali ľahké. Vedeli by o tom rozprávať mnohí: Liskay, Čipka, Pavel Dobšinský, Buzágh a iní.

V rámci duchovného pásma slova a hudby nás milým slovom pozdravil a do ďalšej služby povzbudil brat farár z Vyšného Žipova Stanislav Haluška. Po skončení pásma slova a hudby v kostole mohli hostia navštíviť Múzeum slovenskej rozprávky, zriadené cirkevným zborom v roku 2014 v budove bývalej fary vedľa kostola − miesto, kde dlhých 24 rokov života pôsobil evanjelický farár a rozprávkar P. E. Dobšinský a kde aj naposledy vydýchol.

Čas rýchlo letí a na spoločnej akcii „Dedina ožíva“ sme sa stretli už po 14-krát. Prezentuje sa tu predovšetkým kultúra, zvyky, tradičné remeslá, kulinárske špeciality a obyčaje tohto kraja, no hlavne samotná dedinka Drienčany so svojimi obyvateľmi. Až do večera mohli byť všetci účastní bohatého programu. Túto akciu každoročne organizuje obec Drienčany, BBSK a domáci cirkevný zbor je vždy jej súčasťou a spoluorganizátorom.

Na druhý deň sme sa spoločne zúčastnili nedeľných služieb Božích najprv v Hostišovciach – filiálke CZ Budikovany a potom v Lipovci – filiálke CZ Hrušovo. Spevokol z Vyšného Žipova opäť poslúžil nádhernými piesňami, čím povzbudil domácich vo viere. Hostia si tiež mohli vyskúšať, aké je to byť na službách Božích, kde hostí je niekoľkonásobne viac ako domácich. Vo filiálke Hostišovce poslúžili piesňou aj mladí konfirmovaní Rómovia.

Krásne spoločné stretnutie bolo ukončené spoločným obedom, ktorý pre našich hostí pripravili členky ženského spevokolu a domáceho cirkevného zboru. Zúčastnil sa ho aj zborový dozorca, horlivý Boží služobník Miroslav Petrovský s manželkou, ktorí sú od samého začiatku veľkou oporou domácim farárom. Práve 22. júla oslávili požehnaných 45 rokov spoločného manželského života.

Táto priateľská bratsko-sesterská návšteva však nebola zameraná len na kultúru a poznávanie Rimavského seniorátu, ale aj na pomoc núdznym. Preto sa chceme úprimne poďakovať Cirkevnému zboru ECAV Vyšný Žipov za finančný dar vo výške 1200 €, ktorý je pre nás nesmiernou pomocou. Bol to okamih, keď sa biblické slová „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov“ opäť stali skutočnosťou. Tento článok píšeme ako svedectvo o tom, že je vzácne, vďaky a chvály hodné, keď väčší cirkevný zbor pomôže tomu maličkému, a tak dokáže svoju spolupatričnosť, keď bohatší zbor pomôže bratom a sestrám v zbore, ktorý zápasí s existenčnými problémami.

Ďakujeme aj bratovi farárovi Stanislavovi Haluškovi za chuť zorganizovať tento výlet i odvahu presadiť takú výšku finančného daru aj u tých, ktorí tomu neboli zo začiatku naklonení. Cirkevnému zboru vo Vyšnom Žipove a bratovi farárovi zvlášť ešte raz úprimne ďakujeme a želáme hojnosť Božieho požehnania, múdrosti a pokoja.

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAC Budikovany  | 13.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart