Jubilejná konfirmácia v Kšinnej

Na jubilejnej konfirmácii po 60-tich rokoch sa v 1. nedeľu po Svätej Trojici 3. 6. 2018 v chráme Božom v Kšinnej zišlo 16 z 32 konfirmandov, ktorí 11. 5. 1958 v tomto chráme potvrdili svoju krstnú zmluvu.

Prvý raz sa stretli pri 50. výročí svojej konfirmácie a teraz po 10 rokoch vyplnil Pán Boh ich túžbu po opätovnom stretnutí sa na milej slávnosti.

Služby Božie slúžila domáca sestra farárka Mgr. Božidara Bašková. Po jej príhovore bol symbolicky obnovený konfirmačný sľub konfirmandov, ktorým sa tak znovu prihlásili k Pánovi Ježišovi a našej evanjelickej cirkvi. Všetkým jubilantom bol odovzdaný Pamätný list, ktorý im bude pripomínať tento slávnostný deň. Potom všetci „diamantoví“ konfirmandi prijímali sviatosť Večere Pánovej. Po skončení služieb Božích sa účastníci stretli pri spoločnom obede, kde v rozhovoroch spomínali na mladé časy a na to, ako Pán Boh počas tých šesťdesiatich rokov pôsobil v ich živote.

Za jubilujúcich konfirmandov

Jozef Adame, Jozefína Bašková a Štefánia Botková | 15.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart