Inštalácia zborovej farárky v Pukanci

Po takmer ročnom pôsobení a úspešnej voľbe za zborovú farárku v Cirkevnom zbore ECAV Pukanec bola do úradu v nedeľu 8. apríla 2018 slávnostne uvedená Mgr. Jana Lauková.

Slávnostný akt inštalácie vykonala konseniorka Dunajsko-nitrianskeho seniorátu Mgr. Mária Popičová z Nesvád. Slávnostným kazateľom na službách Božích bol biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda. Atmosféru významného sviatku umocnilo vystúpenie domáceho spevokolu pod taktovkou zborovej kantorky PhDr. Janky Rievajovej a slová vrúcnych prianí z úst zborového dozorcu Ing. Jána Rievaja a oltárnych spolubratov. Mladá farárka, prichádzajúca z Novohradu, kde pôsobila ako dušpastierka v cirkevnom zbore Poltár, predstavuje novú nádej a výraznú posilu do života Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Zanietenej a perspektívnej osobnosti regiónu prajeme dobrý vietor do plachiet loďky cirkevného zboru, ktorého kormidlo práve dostala do rúk.

Zorica Horáková, zborová farárka, CZ Bátovce | 11.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart