II. etapa obnovy ohradného múru

V Drienčanoch sme sa po vykonaných prácach pri obnove kultúrnych pamiatok v minulých rokoch rozhodli pokračovať v záchrane kultúrneho dedičstva aj v roku 2016. Tentokrát išlo o II. etapu obnovy ohradného múru okolo kostola v Drienčanoch.

Už v roku 1963 v čase vyhlásenia za Národnú kultúrnu pamiatku bol tento múr v dezolátnom stave. V súčasnosti už na niektorých miestach úplne zanikol. Postupne sa nám však darí s jeho obnovou.

V roku 2016 bola uskutočnená II. etapa obnovy ohradného múru, konkrétne jeho západnej časti. Realizovaná bola vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR cez grantový program „Obnovme si svoj dom“ vo výške 6 000 € a vďaka 5%-nej spolufinancovaniu CZ ECAV Drienčany vo výške 650 €. Práce uskutočnila firma SPODSTAV z Lučenca.

Aj naďalej chceme pokračovať v začatej práci. Opäť sme podali projekt cez Ministerstvo kultúry SR, a to na III. etapu obnovy ohradného múru. Veríme, že aj ďalší projekt bude podporený, a tak zveľadíme dedičstvo našich predkov, a to nielen pre členov CZ, obyvateľov regiónu, ale i mnohých turistov, ktorí k nám prichádzajú.

Štefan Gabčan, zborový farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart