Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD 2017

V prvý septembrový deň, v sobotu 1. 9. 2017, sa v CZ ECAV Krupina konal už 10. ročník futbalového turnaja o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku. Minuloročné prvenstvo obhájili opäť futbalisti z CZ ECAV Poniky zo Zvolenského seniorátu.

Stretnutie sa začalo úvodnou pobožnosťou v chráme Božom. Prítomných privítal domáci brat farár-konsenior Miroslav Dubek. Po zaspievaní piesne, modlitbe brata biskupa ZD Milana Krivdu a po spoločnom vyznaní viery sa prítomným prihovoril domáci brat farár na základe biblického textu z 1Tim2, 1 – 2. Po apoštolskom požehnaní, ktoré udelil brat biskup ZD, sestra tajomníčka vnútornej misie ZD ECAV Martina Krivdová oboznámila s programom turnaja. Brat biskup ZD Milan Krivda a brat Adam Slanina vylosovali rozdelenie mužstiev do dvoch skupín.

Turnaj sa odohrával na futbalovom štadióne v Krupine. Zúčastnili sa na ňom futbalové družstvá z CZ ECAV Brezová pod Bradlom, CZ ECAV Ladzany, CZ ECAV Ľubietová, CZ ECAV Poniky, CZ ECAV Stredné Plachtince a CZ ECAV Terany. Všetci hráči sa snažili hrať s nasadením a disciplinovane. Po odohraní vzájomných zápasov v skupinách postúpili prví a druhí zo skupiny do semifinále. Víťazí semifinálových zápasov hrali finále o prvenstvo a porazení o 3. miesto.

Víťazný pohár a zlaté medaily si z rúk brata biskupa ZD Milana Krivdu prevzali futbalisti z CZ ECAV Poniky, ktorí obhájili minuloročné prvenstvo. Striebro rovnako ako minulý rok získali futbalisti z CZ ECAV Stredné Plachtince a bronz vybojovali futbalisti z CZ ECAV Terany. Cenu fair play ako najdisciplinovanejšie mužstvo turnaja si odniesli futbalisti z CZ ECAV Ladzany. Najlepším strelcom futbalového turnaja sa stal Adam Kapusta z CZ ECAV Poniky.

Potom sa brat biskup ZD Milan Krivda poďakoval domácemu cirkevnému zboru za pohostinnosť a za pomoc pri zabezpečovaní tohtoročného turnaja. Svoj príhovor ukončil modlitbou a Áronovským požehnaním.

Jaroslav Ďuriš, zborový farár, CZ ECAV Stredné Plachtince  | 8.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart