Evanjelici MYS sa stretli v Bukovci

Predovšetkým vďaka Pánu Bohu a organizačnému výboru sme sa mohli zúčastniť na už 2. evanjelickom plese Myjavského seniorátu, ktorý sa konal 9. februára 2018 v Kultúrnom dome v Bukovci.

Vo foyeri nás privítal zborový farár Ján Sadloň a elegantne a slávnostne vyzdobená sála kultúrneho domu v zlato-bielej farbe. Ples otvorila sestra konseniorka Iveta Vachulová príhovorom a modlitbou spolu s domácim bratom farárom. Celý večer moderovala Zuzana Eľková. Do tanca aj na počúvanie hrala Krajnanská muzika a DJ Focus.

Na tomto seniorálnom podujatí sa opätovne mohli zúčastniť nielen členovia všetkých 16 cirkevných zborov Myjavského seniorátu, ale i ostatní záujemcovia. Veď celý výťažok z plesu ide na prácu s deťmi a mládežou v MYS; v prezentácii sme sa mohli presvedčiť, ako boli použité prostriedky z prvého plesu. Túto myšlienku prišli podporiť aj z Púchova i niektorí farári z Považského seniorátu.

Veríme, že sa ples stane peknou tradíciou, lebo i jeho druhý ročník sa niesol v znamení dobrej nálady, srdečných stretnutí, chutného jedla a bohatej tomboly. Opäť nám zostanú pekné spomienky, ktoré boli zachytené aj na fotografiách vďaka manželke domáceho brata farára. Pravdaže, za celou organizáciou stálo množstvo obetavých ľudí, ktorí sa pričinili o tento nezabudnuteľný večer. Ako sme mohli počuť v úvodnej modlitbe, Pán Ježiš nám hovorí: „Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi“ − a tak sme sa i my mohli tešiť v Božej prítomnosti so všetkými, ktorí sa tomto podujatí zúčastnili.

Foto: Patrícia Sadloňová

Miriam Bukovčanová, Myjavský seniorát | 20.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart