Dištriktuálny deň ZD ECAV 2018 na Branči

Dňa 5. júla 2018 sa opäť stretli evanjelici zo širokého okolia, ale aj z iných kútov Slovenka na zrúcaninách hradu Branč, kde sa tradične konal Dištriktuálny deň ZD ECAV na Slovensku.

Slávnostné služby Božie sa niesli v znamení 1155. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy a mohli ich mnohí počúvať aj doma, keďže bol priamy rozhlasový prenos. Uctili sme si aj pamiatku majstra Jana Husa a evanjelických i reformovaných martýrov cirkvi, ktorí verní Kristovmu evanjeliu obetovali svoj život na tomto historickom mieste.

Slovo Božie zvestoval namiesto dekana EBF UK Milana Juríka, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť na slávnosti, brat Ľubomír Turčan, riaditeľ vydavateľstva Tranoscius, na text Sk 13, 44 − 52. Liturgiou v rámci služieb Božích poslúžili brat Miloš Klátik, generálny biskup ECAV, brat Milan Krivda, biskup ZD ECAV, brat Miroslav Hvožďara, senior MYS, brat Ján Ochodnický, senior POS, a domáci zborový farár CZ Sobotište Rastislav Hvožďara. Služby Božie spevom sprevádzala hudobná skupina Switch On spolu s kantorom Milanom Trizuliakom. V ich podaní sme si vypočuli aj mládežnícke piesne. Úryvok z Proglasu zarecitoval zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš. Vystúpili aj deti MYS pod vedením sestry Lívie Lichancovej, farárky CZ ECAV Brezová pod Bradlom, a spevokol Ratolesť z CZ Horné Zelenice, ktorý dirigoval Igor Kilian.

Prítomným sa prihovorili brat generálny biskup Miloš Klátik, brat Ján Semjan, zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR , zborový dozorca Slovenského ev. a. v. zboru Krista Pána v Lavertone/Seabrooku v Austrálii Ján Sklenár a generálny duchovný OS a OZ SR plk. Marian Bodolló. Na slávnosti sa zúčastnili aj zástupca dozorcu ZD ECAV Slavomír Hanuska, dozorca MYS Vladimír Malý a starosta obce Podbranč Milan Kadlíček. Detská besiedka sa konala pod vedením farárovcov Lichancovcov.

Po zaspievaní našej hymny Hrad prepevný ku pomníku evanjelických a reformovaných martýrov za účasti čestnej stráže prezidenta SR bol položený pietny venček predsedníctvom ZD ECAV, generálnym biskupom ECAV na Slovensku, seniorom MYS a zástupcom Kresťanskej reformovanej cirkvi. reformovaných martýrov cirkvi, ktorí verní Kristovmu evanjeliu obetovali svoj život na tomto historickom mieste.

Sme vďační Pánu Bohu, že požehnal tento deň a zhromaždení veriaci Ho mohli oslavovať nábožnými piesňami.

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv(at)zdecav.sk | 9.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart