Beckovčania na návšteve Turca

V sobotu pred svätodušnou nedeľou 18. mája 2013 sa členovia CZ ECAV Beckov vydali z Považia smerom na sever, aby navštívili Turiec – cirkevné zbory v Martine a vo Vrútkach.

Mesto Martin nás prilákalo svojou históriou, ktorou dýchajú niektoré miesta tohto mesta. Predovšetkým pietne miesto Národného cintorína, kde sú pochovaní mnohí naši dejatelia, osobnosti, ktorých prácu a životný zápas si vážime a spomíname. Preto sme za všetkých položili kvety na hroby Aničky Hurbanovej, rod. Jurkovičovej (Hurbanova manželka) a S. H. Vajanského (syn Hurbanovcov).
Potom sme navštívili Slovenské národné múzeum, ktoré zhromažďuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety, ktoré rozprávajú príbeh nášho národa, života a práce našich predkov, kultúry a umenia. Na spoločnom obede sme mali milú príležitosť podať ruku a popriať ešte Božie požehnanie do ďalších rokov života nášmu najstaršiemu účastníkovi zájazdu bratovi Jánovi Krchnavému k jeho 93. narodeninám.
S literárnymi dejinami sme sa mali možnosť zoznámiť v Slovenskom národnom literárnom múzeu. Múzeum je pracoviskom pre literárno-múzejnú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu slovenskej národnej kultúry a vzdelanosti od najstarších čias až po súčasnosť so zreteľom na vývoj slovenskej literatúry. Sú tu zhromaždené, spracované a sprístupnené múzejné predmety vo vzťahu k dejinám národnej literatúry, národnej literárnej kultúre a k dejinám knižnej grafiky na Slovensku.
Popoludní sme sa zoznámili s minulosťou a bohatou prítomnosťou Cirkevného zboru ECAV Martin a Biblickej školy.

Úprimné poďakovanie patrí najmä bratovi doc. Milošovi Kovačkovi, ktorý nám na cintoríne veľmi fundovane a zároveň jednoduchým spôsobom sprítomnil život našich dejateľov, ktorí stáli pri zrode našich dejín; potom v kostole nás oboznámil s dejinami cirkevného zboru. Pripomenul nám, že kostol stojí na námestí, ktoré nesie názov podľa Memoranda národa slovenského. V kostole nás privítali aj predsedníctvo cirkevného zboru brat farár Milan Kubík a brat dozorca Daniel Borcovan, ktorí nám priblížili súčasný život, prácu a službu cirkevného zboru. Doc. Adrián Kacián nám porozprával o práci Biblickej školy a previedol nás po areáli cirkevného zboru, kde s Božou pomocou, s pomocou zahraničných priateľov a s ochotou domácich viery sa im podarilo zriadiť Evanjelickú materskú školu, Evanjelickú základnú školu a od septembra 2013 otvoria aj brány nového bilingválneho gymnázia.

Podvečer nás v chráme Božom vo Vrútkach privítali manželia - farárovci Krivušovci a oboznámili nás so životom a prácou cirkevného zboru.

Cestou domov sme sa ešte zastavili pri monumentálnom Pamätníku Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v Žiline.

Naše poďakovanie patrí Trojjedinému Pánu Bohu, ktorý požehnal naše stretnutie na tomto svätodušnom výlete, kde sme mali možnosť každý jeden si odniesť povzbudenie, nové poznatky či oprášiť a pripomenúť si to, čo sme sa učili kedysi v škole alebo na konfirmačnej príprave.

Lebo, ako Ľudovít Štúr povedal:
„Človek bez svedomia je koža biedna, daromná,
národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich
je hromádka koží otrockých."


Soli Deo gloria!

Monika Cipciarová, zborová farárka, Beckov | 10.6.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart