Adventný benefičný koncert v Hrochoti

V 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Hrochoti uskutočnil benefičný koncert, ktorého výťažok bol venovaný na opravu kostola.

Na tomto milom koncerte so svojimi piesňami, koledami i vinšmi vystúpili deti zo Základnej školy Andreja Sládkoviča, folklórna skupina Hrochoťan, spevokol Cirkevného zboru ECAV Hrochoť, Klub dôchodcov a iní interpreti, ktorí naladili naše srdcia na tú správnu predvianočnú melódiu.

Radosť bola o to väčšia, že po viac ako pol roku sa opäť otvorili dvere tohto Božieho stánku, ktorý bol napadnutý drevokaznou hubou, preto sa v ňom koná rozsiahla rekonštrukcia, ktorá trvá už pol druha roka a ešte stále nie je celkom dokončená.

Oprava bola podporená dotáciou Ministerstva kultúry SR, ako i mnohými ochotnými darcami, ktorým ďakujeme a ktorých ešte stále potrebujeme.

Beata Fraňová, zborová farárka CZ ECAV Hrochoť | 4.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart